Det är inte många som vet om att här i bygden har det funnits en liten, men ändock en djurpark. Än i dag kan man se resterna av stängslet, som ligger på marken kring den före detta djurparken. I parken fanns det inga exotiska djur, vad vi vet idag, så kommer uppgifterna från en äldre generation. Påfåglar, kaniner och rådjur är de kända arterna. Påfågeln gjorde sina vandringar i närheten, även utanför det inhägnade området. Stängslet, ett nätstängsel på cirka 1,5 meter högt samt ett lägre. Nu är inte området så stort där det ingick i gruvbolagets marker nedanför gruvområdet och i anslutning gruvbolagets disponentbostad. 

I andra hälften av 1920-talet byggdes det upp ett litet hus, även rinnande vatten fanns tillgängligt från en vattenledning som kom till genom gruvbolagets försorg.  Det var kanske inte  så underligt att det redan då fanns rinnande vatten. Även de före detta  kasernerna längre ner i backen, samt gruvbolagets hus och även i andra hus i närheten hade rinnande vatten.

Herman Henneman och hans broder Albert Hennenman kom från Tyskland, den först nämnde var ju chef för Lekombergs Grufaktiebolag och han kom hit år 1922. Under ett antal sommarmånader fick en del tyska ungdommar komma hit till Lekomberg, Herman Henneman värnade om de tyska barnen samt även för de barn och familjer här i bygden. Komma hit till ett land som inte hade varit i krig måste ha kännas skönt för ungdommarna. Varifrån de kom ifrån och var de hette är ett oskrivet blad, det enda kända namnet är flickan vars namn är "Gisela". Enligt en bild som Anders Granath har tagit med sin kamera så håller de på att bygga det lilla huset under deras sommarferie här i Lekomberg. 

Efter mer än ett halvt sekel så började förfallet att ta över huset. Gruvdisponenten Herman Henneman hade flyttat hem till Tyskland. Nya ägare kom till och även de flyttade, pensionatet lades ner och en ny familj flyttade in i början av 1970-talet. Barnen var små och sprang mellan varandras hem för lek och det gamla huset förfaller mer och mer. I mars 1989 så beslutade vi att elda upp huset innan det rasade ihop och kunde skada barnen vid deras lek och spring.

Upplagt 2019/07/01