Funderingar och tankar

Foto: N-E Nordqvist

Ibland händer det saker som man inte har i beräkningen, om man inte har kameran med kan man inte fånga de små ögonblicken! Hur många gånger man har gått den här rundan till Norrvik över "tolvmilaskogen" från Brunnsvik och via Karl-Erik Forsslunds Storgården och åter hem via gamla landsvägen mellan Norrvik och Brunnsvik går inte att räkna ut under nästan femtio år i bygden.
Ibland har man tur att se det vilda på åkerkanterna vid Storgården.

Men när man kommer fram till Karl-Pers och vidare mot Jan-Petter Pers i Norrvik öppnar sig landskapet.Ibland händer det något som man inte är beredd på och man reagerade på en gång när jag såg motivet framför mig i Norrvik. Först på ett negativt sätt. I kameran kunde jag skapa ett utsnitt från omgivningen vid dessa coronatider, samtidigt blev det en tankeställare hur det är i samhället. Min första tanke var fel efter att motivet blev dokumenterad, hästen reste sig och lugnet återvände inom mig.
Tänk vad djuren kunde lura mig, men det blev i alla fall för mig en annorlunda bild, som har skapat en viss uppståndelse.

Här är en bild tagen från Karl-Pers i Norrvik som visar åkern till vänster där hästarna på den övre bilden fotograferades. I bakgrunden Jan-Petter persgården (Även kallad fö rAlbert Janssons) med loftet på sin plats, men det är numera rivet och flyttat till längre upp i Dalarna (Orsa?). Huset med gaveln är Anders Persgården.

Övre bilden från 2020, nedre bilden 2007

Länk till: De-tre-Pers-gårdarna-i-Norrvik
Åkern där bilden blev tagen syns tydligt utmärkt på kartan högst upp på den länkade sidan till vänster om det stora K:et
Den prickade linjen är vägen som används än i nutiden.