Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Omröstning

Gillar du den här hemsidan?

 Gillar du hemsidan?

 Fyller den dina behov?

 Gillar den inte!

Kakor används

Länkar under Gla/Nya Finntorpet

Följande länkar finns under "Gla/Nya Finntorpet"
Använd "Bakåtpilen <" för att komma tillbaka till den här sidan.

Huggning styrd från Bergalid
Prästhyttslinjen, en kraftledning som fick ett haveri
Bergalid eller Nybygget
Prästhyttan och Gamla Finntorpet
Eko-templet vid Prästhyttan
Den lilla stugan vid Gäddtjärn 
Fixtorpet, ett äldre hemman