Kalkhyttan i Burens  

burenshytta.jpg (23550 bytes)
Foto: Anders Granath omkring 1921. Bildarkiv N-E Nordqvist
Kalkugnsruinen i Burens ligger i den södra delen av sjön Burtjärn. Vintertid fraktade man i början av 1900-talet kalken till Gonäs hytta på sjön Väsmans isvidder.
Kalkugnen är uppmurad av tegel, slaggsten och gråsten. Nedtill finns tre öppningar. Pipan, med cirka fem draghål, är upptill förstärkt med två järnband. En bit från ruinen, på en liten bergsplatå, finns ett område med kolfärgad jord. Troligen uppfart till kalkugnskransen. Enligt en ortsbo som i sin ungdom kört kol till Gonäs hytta, risslades stybben ut av kolfatarna och fraktades med returskjutsarna till kalkugnen vid Burtjärn. Där fylldes ugnen via en liten bana från bergsplatån öster om ugnen upp på kransen i olika varv med ved, stybb och limsten, som krossats i knytnävstora bitar. Med jämna mellanrum rakades den brända kalken ut ur öppningarna nedtill och lades att självsläcka i fria luften. Kalken användes huvudsak­ligen på patron Öhmans stora jordbruk i Sörvik. 
Hyttan ägdes av bönderna på trakten och användes i första delen av 1900-talet. Siste innehavare var Karl Söderlund, Burens. Här står den nu och delvis förfaller, delvis skymd för de som inte vet var som döljer sig i den lilla skogsdungen.
Källa: N-E Nordqvist och "Atlas över Sveriges bergslag" Västerbergslagen häfte 1. RAÄ 62 Kalkugnsruin.

Kalkhyttan i Burens renoveras

renovering burens hytta
Foto: ©N-E Nordqvist 2005-09-27
Kalkhyttan i Burens håller under de sista dagarna i september månad 2006 att genomgå en välbehövlig restaurering. Först och främst kommer den att få ett skyddande tak. Utvändigt kommer slaggstenar att åter muras in där tidens tand har gått för hårt fram. Arbetet utförs av Byggnadsfirma Bror Waara i Sörvik, medan nya smidesdetaljer har utförts av Komplett- fabriken i Sörvik.

Renoveringen av hyttan är klar

Efter renoveringen av Burens hytta

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-10-08

Efter renoveringen kommer den omkring 100-åriga kalkhyttan att stå mer skyddad för väder och vind. Vid kalkhyttan och på bryggan tvättade kvinnorna i Burens sina kläder. I öppningen längst ner på hyttan förvarade kvinnorna sin tvättbalja när den inte användes.