Fundament som är kvar efter linbanan

fundaso.jpg (21909 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2007

Under år 1938 tog brytningen fart i Sörviksgruvan och ett stort antal gruvarbetare förflyttades till denna gruva. Bergsuppfordringen vid Sörviksgruvan lades ned i slutet på 1950-talet medan själva gruvdriften avvecklades år 1962.
Efter några års drift vid Sörviksgruvan påbörjades den andra linbanan i bygden, med anknytning till Lekomberg. Linbanan var i drift under åren 1941-1950 och längden 2 400 m. Från Sörvik kom linbanan direkt in i anrikningsverket i Lekomberg, där malmen tippades i en ficka. Malmen i Sörviksgruvan var också av typ blodstensmalm och järnhalten höll sig mellan 40-50 procent.

Anrikningsverket i Lekomberg kunde inte anrika malmen från Lekom­bergsgruvan tillsammans med den malm som kom från Sörvik, den hade en annan sammansättning.
Redan tidigt så hade nog gruvbolaget tänkt att utnyttja gruvan i Sörvik under större utsträckning. Det kan man nog ana när man ser bilderna under länken "Kraftledningen". Där finns ju redan den stora linjegatan klar i ett tidigt skede och i en rak linje mot Sörviksgruvan!


Några få detaljer finns kvar i naturen

stolpe.jpg (22212 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2007

Den som skulle få för sig att ta sig en tur mellan Lekomberg och Sörvik efter den sträckning som linbanan hade, får bereda sig på en besvärlig vandring. Till och med skogsbolaget har lämnat en remsa där det har varit fall på bägge sidorna om linbanans sträckning.
Första biten går visserligen nu över ett fall som blev avverkat under hösten 2006. Resten går nu genom snårig skog. På sina ställen kan man finna några avsågade stolpar med tillhörande järnbeslag.
Det var spännande som liten, med sin mamma, att gå gångstigen mellan Sörviks skola och Dammsjön när man passerade linbanan, där buttarna kom gungande och nästan ljudlöst rullade med sin last till Lekomberg.

Några linor skvallrar

draglin.jpg (21927 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2007

Efter gångstigen mellan den så kallade "makadamvägen" och Röbacken passerade linbanan denna gångstig. Här kan man finna ett antal linor på marken, delvis övertäckta av mossa, löv och andra växter.
Dessa linor har troligtvis använts som draglinor och som man inte tog hand om vid rivningen. Några bärlinor som linbanebuttarna rullade på kunde man inte finna. De finns delvis kvar och utsträckta vid Lekomberg, där de ligger på marken. Bärlinorna är av samma typ som fanns mellan Lekomberg och Källbotten.
Vill du se bärkabelns snitt som linbanevagnarna rullade på?
Klicka på den här länken: Bärlinesnitt