Almen och Norrviksviken


Norrviks prydnad: Almen vid Anders-PersgårdenFoto: N-E Nordqvist 2023

För ungefär 15 år sedan var det nog många som funderade om almens överlevnad, även för mig som kom gående många gånger på min vandring runt i byn. Nu denna dag kunde jag inte motstå den här bilden på almen och vägen när man kom uppifrån riksvägen. För mig blev det en fin inramning att almen har kanske klarat av "almsjukan" liksom många av oss människor klarade av covigsjukan. Allra helst när man förr såg hur när almen såg ut. Nu kanske man kan säga att det är Norrviks prydnad igen.
Foto:  ©N-E Nordqvist De två bilder ovan är dokumenterade under åren 2006  och 2007

Den fridlysta almen vid Anders-Persgården var en gång nära att fällas i början av förra seklet. I en av Karl-Erik Forsslunds anteckningar finns några rader där den en gång i tiden var uppe till diskussion om den skulle fällas. Anledningen var att den skuggade den bakom liggande åkern, men almen skonades på byamäns förbön: "hon är ju Norrviks prydnad".

Almens svåra tid kommer inom kort att få ett slut då den troligtvis lider av den så kallade almsjukan. Hur länge håller det tunna skalet innan stammen och det som var Norrviks prydnad bryts av för gott? Hålrummet är nu så stort att en människa kan rymmas inne i almens stam.

Ett naturminne och fridlyst men hur länge till?

Almen i Norrvik fridlystes 1922-05-01 efter ansökan från Dalarnas Hembygdsförbund genom Karl-Erik Forsslund. ”En å Gustaf Karlsson tillhörig mark i Norrviks by, Ludvika socken, växande alm av ovanlig storlek”. Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Almen har blivit mindre

Foto: N-E Nordqvist 2007-12-04

En månad senare har almen minskat i ett antal meter på höjden.

Årsringarna skvallrar om åldern på trädet

Foto: N-E Nordqvist 2007-12-04

Omkring 100 årsringar finns på den här avbildade stocken från almen.
Vi får väl anta att den här stocken är kapad ovanför den bit av trädet som är kvar.
 
Den uppgrävda delen av Norrviksviken

Foto: ©N-E Nordqvist, de två första bilderna från 2012 de två sista 1992

En insändare i  NLT av datum den 15/3-12 skriver bland annat följande: "Det är med bestörtning man ser den uppgrävda Norrviksviken". Här vill jag gärna inflika ett gemäle och ställa frågan, har den här viken varit en vacker, idyllisk plats sedan lång tid tillbaka?
Hoppas att ni vet hur det såg ut år 1992. Efter den utgrävning som var då, beställd och utförd genom Norrviksbor.
Redan då dokumenterade jag denna utgrävning! Vilken är bäst, det finns fyra bilder att välja mellan.
Vilket är det största ingreppet i Norrviksviken? Döm själva.
Obs! Den suddiga delen på bilden är en vattendroppe på kameralinsen.