Brunnsvikselever ombord på ångaren Grangärde

Foto: Privat
Sjöfarten på sjön Väsman har varit livlig. Ångaren Grangärde trafikerade mellan Ludvika och Sunnansjö dagligen ända fram till 1932. Ångaren Grangärdes historia inleddes på Motala Verkstad. År 1876 sjösattes båten. Ångaren hade en egenskap att den kunde fälla skorstenen och styrhytten för att komma under broarna mellan Väsman och Björken samt Björken och Bysjön. Vid något tillfälle, vid midsommartid kunde tydligen Brunnsviks Folkhögskola hyra båten för en utflykt på Väsman glittrande blåa böljor. Ångaren Grangärde är här tagen vid ett sådant tillfälle vid Brunnsvik. Tidpunkten är omkring 1925.

Dansen går på en av pråmarna med underrubriken: ABF:are på sjömanöver 1929 

Foto: Privat
Ångbåten Grangärde hade en stark motor som kunde dra tre pråmar. Här går i alla fall dansen på en av pråmarna med elever, vid midsommartid, ute på sjön Väsman. Vi kan skymta de två vita byggnaderna i bakgrunden och kan identifierade byggnaderna.
Den ena är Sörviks skola. I bakgrunden fanns på träpråmarna en kajuta för tre-fyra mans besättning. Under det förra sekelskiftet så hände det att båten stannade vid Prästhyttan och gick in i Norrviksviken där personer gick av och handl
ade i ortens affär.