Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Anrikningsverket om natten

Anrikningsverket om natten

Kulkvarnarnas hotfulla mullrande i den smällkalla vinternatten.

Kvarnskötarens vandring mellan de olika kvarnarna, dessa fordrar sin passning fastän det är natt och bygden sover.

De många separatorernas runda, kopparglänsande, tunnlika kroppar, med drivremmar, som smällande virvla runt , runt på sina remskivor. 

Som långa ormar, färdiga till hugg, syns remmarna virvla om för det trötte separatorskötaren, som kastar en resignerad blick på klockan och finner att den bara är två, långt till fem.... då skiftet är slut och avlösning kommer.

Rörkvarnarnas öronbedövande slammer när de mal sönder malmgrynen till ännu mindre korn.

Skakskoporna, som får mottaga den svartblåa, vattenbemängda sligen, den färdiga produkten, som skall gå till utlandet.

Anrikningsverket om natten …

Text Mr. Gost

Den här artikeln finns nedtecknad i Gruvindustriarbetaren som påminner en hel del om hur det var vid anrikningsverket i  Lekomberg.
Vissa ord i texten "som ska gå till utlandet" samt texten Mr. Gost får man tankar att det var Reinhard Göst som har skrivit detta.