Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Avd 32 Lekomberg

Avd 32 Lekomberg

Foto: Johan Persson. Bilden tagen på Brunnsvik under tidiga år.

Avdelningsmöte i Brunnsvik. Närmast standaret till vänster Gustav Hellman, till höger Teodor Holmberg och längst till höger Johan Persson.

Lekombergs gruva, under tysk ägo har funnits här i bygden sedan år 1910.  I april 1945 gick det sista bergtonnet upp ur gruvans inre.  I samband med utrivningen av biblioteket på Brunnsviks folkhögskola, där jag letade efter mina egna skrifter som var borta, då fick jag ta reda på några inbundna böcker, som handlade om Gruvindustriarbetaren. 

Foto: Johan Persson 1911

I boken Gruvindustriarbetaren från 1955 hittades långt senare en bild där några allvarstyngda män sitter kring ett bord i vad jag förmodade var i Digervåla. Originalet till den här bilden fanns med i den samling av glasplåtar som jag fick med hem från släkten. Men vem var det på bilderna och vad handlade det om?
Det står tryckt så här i boken: Avd. 32:s styrelse sammanträder, år 1911. Från vänster: Erik Eriksson, Gustav Jansson, August Eriksson, Johan Persson (Digervåla), Teodor Holmberg (mångårig ordförande och sekreterare).
Avdelningens första protokollförda möte hölls den 2 dec 1906. Där valdes styrelse av vilka ingen nu (1955) finns i livet, inträdes-avgiften fastställdes till 2 kr, och beslut fattades att hålla 2 ordinarie möten i månaden, som på ett senare möte ändrades till ett möte i veckan (varje söndag).

I den hittades en annan liten artikel som handlade om Gruf avd 32 i Lekomberg som återges nedan.

Grufs Avdelning 32 Lekomberg höll lördagen den 20 mars 1948 sitt årsmöte i Sörviks Folkets hus. Sedan en del frågor i samband med de lokala löneförhandlingarna diskuterats, vidtogs årsmötesförhandlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgick att avdelningen avhålligt nio ordinarie möten. Medlemstalet var vid årets början 58 och vid dess slut 55 medlemmar. Inkomster och utgifter balanserade på kronor 3,278:34 med ett saldo till 1948 på kronor 215:94.

Vid de lokala förhandlingarna vid årets början uppnåddes ganska goda resultat i en del fall, upp till åtta öre per timme utöver vad riksavtalsuppgörelsen innebar. 

I tur att avgå ur styrelsen voro Holger Andersson som undanbar återval. I hans ställe valdes Folke Andersson samt återvaldes Hans Cardell. Styrelsen består nu av föjande: Ordförande Folke Andersson, Kassör Hans Cardell, sekreterare Alfred Jakobsson samt Frank Söderström och Elis Yngström. de två senare nyvalda. Till revisorer valdes Gustav Frögren och Holger Andersson.
Statistikförare Holger Andersson.

Representanter i företagsnämnden: Folke Andersson och Hans Cardell. Skyddsombud för Lekomberg: Gustav Hallman, Alf Gustavsson, Hjalmar Danielsson och Frank Söderström, för Sörvik: Alfred Parling, Hans Cardell, Alfred Jakobsson och Gustav Andersson.

Efter årsmötet följde ett trevligt samkväm till vilket medlemmarnas familjer och bekanta samt elever från LO-skolan och Brunnsviks Folkhögskola hade inbjudits. Assistent Amrelius från KVB (Konsum Västerbergslagen) höll ett intressant anförande om kooperativa arbetsmetoder. Elever från Brunnsvik framförde "Du sjöng proletär", ett sång- och talspel som livligt uppskattades av de närvarande. Efter kaffepausen följde en stunds dans till musik av Bert Cardell.