Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Avfallet från gruvan och röjning

Avfallet från gruvan och röjning

Under många år har man sett förändringar i bygdens historia. Än rinner det vatten i bäcken, som förde med sig avfallet från gruvdriften vid Lekomberg ner mot sjön Väsman. Det behövs inte mycket till omrörning i vattnet så fortsätter vattnet föra med sig ytterligare avfall ner mot sjön Väsman. Bäcken måste ibland rensas och många gånger kom hästägaren gående för att kontrollera vad som var fel på vattnet till hästarna. Allt det här sker och har skett i min närhet och mycket finns kvar av det man sett under alla år i bygdens historia.

Rinken mitt i travovalen, som vi ungdomar utnyttjade till fullo under vintern, vilken byggdes upp där vi unga hade våra fighter. 

Nu slapp vi i alla fall förlita oss på naturisen på branddammen i Brunnsvik, som hade två öppna ställen, in och utlopp. Rinken fanns där en tid och hade ett slut då rinken flyttades till Sörvik. I stället byggdes ett nytt stall upp på "våran plats". Med en bottenplatta av asfalt! Hästarna tog över, vi ungdomar fick åter maka på oss. Vattnet, som nu kommer från sjön Rösjön kom åter att vara viktig, då det inte fanns någon kran med rinnande vatten in i stallet och hästarna behövde sin dryck. För att inte nämna gödselstacken, som i sin tur låg mellan stallet och intill bäcken och förde med sig dess innehåll vidare till sjön.

Avfallet vid sjön Väsman syns bäst under den tidiga våren då det är lågt vattenstånd i sjön. Vill också varna för att komma närma iskanten för det finns personer som har drunknat på denna plats

Under en senare tid lämnades en skrivelse in till kommunen från de som hade arrendet, de önskade att kommunen som markägare skulle gräva och lägga ner en vattenledning så att bäcken kunde rinna i den mellan SWB-banan och sjön Väsman, men som vanligt blev svaret från kommunen, för dyrt! Mer och mer av sly som blev till träd växte upp allt mer.

I mina och även i andras ögon är det här en skamfläck i byn, på en kommunal mark! Inte kan man tro att det ska bli bättre när en anställd inom kommunen var ute och planerade för en framtida byggnation i området och inte ens visste att marken var täckt av mull från den tid då gruvan var i drift. Mellan travovalen och badplatsen vid "sligen" fanns det en liten väg som man använde när hästarna skulle tränas på den bana som skapades av Lekombergs Travsällskap, under någon vinter plogades det även upp en större bana på sjön Väsman.

Nu under år 2019 har några små delar öppnas genom maskiner, då det har arbetats med att koppla ihop vatten och avloppsledningar mellan reningsverket i Sörvik med Dröverka och Storgårdsnäsets fritidsområde. Även en ledning upp mot Brunnsvik och Storgårdsvägen. Anledningen var att de långa rören, omkring 300 meter skulle få plats under en tid på travovalens bana innan de skulle läggas ner på sjön Väsmans botten.

Under en tid anordnades möten på cykelbanan vid Lekomberg av Brunsviks S-förening under bland annat devisen "röj mera" mellan sjön Väsman och nuvarande riksvägen. Problemet var då och nu att marken i sin tur var privatägd. Från Lekomberg och ända fram till Sörviks reningsverk. Hur blev det då med röjningen? Det kan var och en räkna ut, det blev ingenting.

Långt tidigare kom det till en röjning, där man från ett upplag av virke kunde dokumentera hur det såg ut, vissa företrädare från bygden var till kommunen för att bevisa att det såg ut så här en gång i tiden, men nu kunde de inte göra något, då området var avsatt för en vitryggig hackspett, som vi aldrig har sett i bygdens historia i det här området.

Skrivet 2019-09-29 NEN
Redigerad 2019-10-02