Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Belysningen efter cykelbanan

Cykelbanan har fått nytt ljus

Foto: ©N-E Nordqvist 2017.

Ovanstående bild är fotograferad från Burens mot Sörvik.
Brunnsviks och Sörviks S-förening hade före valåret 2014 ett upprop på cykelbanan vid Lekomberg, där det bland annat framfördes i valmanifestet att cykelbanan mellan Ludvika och Sörvik med förlängning skulle få belysning. Tanken var ju bra och även nu när trafiken har ökat på riksväg 66 så är det ju en fördel om gång och cykeltrafikanterna är mer skyddade, även under den mörka tiden på den nedlagda SVB-banan.

Tekniken har ju gått framåt inom alla områden, så även inom belysningen. De armaturer som nu sätt upp på stolparna har liten energiåtgång i förhållande till de armaturer som sattes upp förr i tiden. Om jag har förstått allt rätt från början, så har de nya ledlamporna en energiåtgång på endast 36 W.

Etapp nummer två har nu klarats av under 2017, och hur långt etapp 3 blir vet vi inte om, och när den inleds ett kommande år.  För närvarande är det från Skuthamn, vid ut från Ludvika till norra delen av Sörvik uppsatt 137 stolpar med ledbelysning, vilket motsvarar i runda slängar 6 kW.

En annan intressant detalj är hur utvecklingen har förändrats inom de elektriska komponenterna i varje stolpe. Tänk om vi hade dessa  grejer när vi byggde om stadens gator och parker, vad det skulle underlättat på den tiden.
Arbetet har hittills utförts av Vattenfall Belysning och utförts av en montör och en maskinförare.

Text och foto 2017 NEN