Den okända brunnen vid Lekomberg

Foto: ©N-E Nordqvist aug 2021

Under år 2020 kom en person på en okänd brunn nedanför gamla gråbergstippen, som dessutom var oskyddad vad beträffande öppningen. Vi kom i alla fall överens att träffas och leta reda på den igen, då man själv inte hade upptäckt den tidigare. Vi gick nästan rakt på brunnen där den låg strax ovanför ruinen efter huset "Ungkarls-baracken". Brunnen var efter vad vi har testat genom att sticka ner en lång trästav  i brunnen, den visade sig att vara cirka sex meter djup. Nu måste det här ha varit en handgrävd brunn och stensatt för långt tillbaka i tiden. Vår egen teori är att den försåg baracken och sedan bostäderna med rinnande vatten för över hundra år sedan.

Den övre brunnen

Foto: ©N-E Nordqvist aug 2021

Den andra oskyddade brunnen var lite längre upp i bergen,  ett tiotal meter utanför gruvområdet, och stensatt på samma sätt som den nedre brunnen. Nu vet vi inte och troligen kommer vi aldrig att få veta något mer om detta. Vår teori är att på den övre bilden finns en järnrör som pekar mot ovanstående brunn. Kan det har varit en kallkälla på den här platsen, som några arbetare grävde ner järnrör emellan? Bara för att förse den nedre brunnen med mera vatten. Det uppstod även en fundering hur vi skulle göra. Gruvområdet är att betrakta som "Övrig kulturhistorisk lämning & Möjlig fornlämning". Visst hade vi kunnat fylla den här brunnen med sten. Men det finns ett fall som gick vidare till Länsstyrelsen i Falun , vilket ledde ledde till att området fick återställas. Den risken ville vi inte ta, så det blev en skriftlig anmälan till Polisen. Vem har ansvaret? Vid ett återbesök den 25/6-2022 såg det lika oskyddat ut som vid dokumentationen.

Text o bild: N-E Nordqvist