Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Brunnsvik Fh gruppbilder 2

En samling bilder elever på skolan

På kuvertet står det Brunnsvikskurs 1 nov 1932

Foto: ©Anders Granath

Två bilder på samma grupp av manliga elever utanför "Loftet på Brunnsvik. På kuvertet står det Brunnsvikkurs november 1931. Ändå så bilderna så olika. Anders Granath, som den perfekta fotografen med sina genomtänkta bilder. På den övre bilden tittar kursdeltagarna åt olika håll medan den undre bilden ger ett mer samlat intryck. Det som Anders inte såg var troligtvis de två personerna på den övre delen av loftet.

Foto: ©Anders Granath

I samma kuvert låg det tre glasplåtar

Foto: ©Anders Granath

En Brunnsvikskurs uppställda utanför "Loftet på Brunnsvik".
I ledet längst fram, bredvid trappan, till vänster:  Sigfrid Hansson och Alf Ahlberg.

ABF:s Instruktörskurs på Brunnsvik 1927

Foto: ©Anders Granath 1927

Två nästan identiska bilder där fotografen har missat att få med perso­nerna på flankerna. Om det var medvetet eller om andra skäl framgår inte bland glasplåtarna. Troligtvis är det ABF-instruktörer som leder kursen för deltagarna på bilderna ovan.

Foto: ©Anders Granath 1927

Det kan vara de här fem personerna som var ledare på ABF:s Instruktörskurs på Brunnsvik under år 1927.  I bakgrunden syns "Gamla matsalen och Röda Nästet".
 
Brunnsvikskurs 17-24 juli 1927

Foto: ©Anders Granath 1927

I ett rödaktigt kuvert ligger det tre glasplåtar och på framsidan är det skrivet med blyerts Brunnsvikskurs 17-24 juli 1927. Inga anteckningar finns om vilken kurs det gäller. Farstubron i bakgrunden är numera borta. Efter ett studiebesök på den anrika skolan kan jag konstatera att gruppen är uppställda framför en byggnad som kallas för "Folkhemmet".
Fotografen står med ryggen mot byggnaden som kallas för "Röda Nästet".

Ingången till gamla byggnaden vid skolan

I samband med ett besök på Brunnsvik kom jag att bläddra i ett album, där hittades en kopia av den här bilden.
I rubriken på sidan står det bara ett ord: "Norrlänningarna".

Foto: ©Anders Granath 1927

Vet inte om fotografen har blandat ihop några plåtar, i varje fall så finns de här plåtarna i samma kuvert som den översta bilden. En gemensam nämnare finns i alla tre bilderna, kvinnan som står i mitten med den randiga klänningen.
Ge akt på emblemet ovanför ingången.
 
Brunnsvikskurs, elever under tiden 3-15 juli 1927

Kuvert som glasplåtarna ligger i
Foto: ©N-E Nordqvist 2010

Fyra gamla bilder fanns i det rödaktiga kuvertet från den tiden där det står skrivet  Brunnsvikskursen 1927 3-15 juli. Om det är Anders Granath som har skrivit dessa enkla rader så är det i alla fall en hälsning från svunna tider.

Elever från Brunnsvikskurs utanför grinden till folkhögskolan

Foto: © Anders Granath 1927
De här tolv eleverna är uppställda utanför grinden till Brunnsviks folkhögskola. Från vilken kurs de har deltagit finns ingen anteckning om. Samtidigt kan man tolka den här bilden som att de med sina ansiktsuttryck inte får komma in på skolan och förkovra sig. Visst är det fel tankar från skrivaren, ingen har blivit utestängd från skolans kurser.
Lite underligt men också glädjande att  grindarna och grindstolparna finns kvar än i dag även om det har förlupet åtskilliga år sedan bilden togs.

Elever uppställda utanför "Röda Nästets" norra ingång

En grupp elever från en kurs på Brunnsviks Folkhögskola under tiden 3-15 juli 1927. Gruppen är placerad utanför "Röda Nästets norra ingång".

Den här gruppbilden av elever har ställt till problem

Foto: © Anders Granath 1927

Bilden ovan har ställt till en massa problem. På vilket sätt? Det finns inget ordentligt svar på den här frågan, utan här kommer uteslutningsmetoden.
Genom uteslutning av byggnad efter byggnad så återstår ändå bara Röda Nästets södra ingång som tänkbar plats. Efter att tittat på bilden under rubriken "Elever uppställda utanför "Röda Nästets" norra ingång". På den bilden syns hur fönstren står öppna och plankorna där gruppen elever sitter och står på finns utlagda.

Grupp av kvinnliga deltagare under någon kurs

Foto: © Anders Granath 1927

I de tre sista bilderna finns en gemensam nämnare, den lilla ljusa flickan finns med på tre bilder. Är det så att fotografen Anders Granath ville samla alla kvinnliga deltagare på en enda bild? Det verkar så, då de sitter i gräset snett nedanför Folkets huslokalen på Brunnsvik som syns i bakgrunden.

Elever på Brunnsvikskurs 5-17 juni 1927

Elever framför skolbyggnaden
Foto: ©Anders Granath 1927

Vad läste de här eleverna för ämne vid skolan under den här tiden? Frågan är om Folkhögskolan har någon förteckning över vilka ämnen som gällde för den här kursen. Lite underligt är ju att nästan alla manspersonerna har slips och kostymer. Prydligt uppställda framför skolbyggnaden.

En samlad grupp vid grinden

Foto: ©Anders Granath 1927

Utestängda eller inte? Nej snarare för att bryta  det fotografiska mönstret har man placerat kursdeltagarna alldeles utanför grinden. Grinden för övrigt har ju Brunnsviks symboler och vid den här tiden var alltid grinden stängd för att inte kor som gick fritt på skogen skulle ta sig in på skolans område. Lämpligt nog så kallas åkrarna i bakgrunden för "Kovalla".  Än i dag hör man detta ord. Länsvägen gick på den här tiden alldeles utanför grinden.

Fotografering vid "Norra stugan"

Foto: ©Anders Granath 1927

Norra stugan eller Södra stugan, båda stugorna fanns i närheten av varandra. I boken Brunnsviks Folkhögskola  1906-1916 är Södra stugan avbildad. I den boken kan jag läsa följande: Eleverna  måste också ha tak över huvudet. Man fick anlita inkvarteringens nödfallsväg och i övrigt ta till metoden: så lunkom vi så småningom. Vid ett sammanträde meddelades, att brukspatron Gustaf Öhman, Sörvik, välvilligt skänkt skolan en liten tomt och på den beslöt man nu anmodad byggmästare från Ludvika att efter ritningar av Gustaf Ancarcrona uppföra den första hemstugan i de röda stugorna rad. Så kom Södra stugan till.  Troligtvis är det inte Södra stugan utan den Norra stugan som är bakom eleverna. På en bild i boken Brunnsviks Folkhögskolas Historia av Alf Ahlberg  finns Norra stugan avbildad. Stugorna är lika men en liten skillnad, björken, fanns vid Norra stugan.

En kvinnlig och resten manliga elever utanför loftet

Foto: ©Anders Granath 1927

Loftet i bakgrunden, det rätta namnet är egentligen "Högan Loft". Byggt i början av Folkhögskolans begynnelse. Under årens lopp har ett stort antal elever haft sin vistelse under årens kursverksamhet.

Alla deltagarna på Brunnsvikskursen 1927

Foto: ©Anders Granath 1927

Så var det dags för den stora  kursdeltagarbilden. Där den reslige och noggranne fotografen Anders Granat noga mönstrade alla uppställda.
Var det någon som inte stod rätt till så blev det rättning i ledet. Bilden är tagen alldeles utanför Högan loft och i bakgrunden syns Norra stugan med sin björk och till vänster "Röda Nästet".
När jag som plockat fram den här bilden från dess originalnegativ är jag förundrad hur duktiga de var, att bara ett enda knäpp ta denna bild och få fram alla dessa nyanser från svart till vitt, utan exponeringsmätare!

Sammanställt 2019-12-01