Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Brunnsviks Fh gruppbilder 1

Många gruppbilder på elever vid skolan

Elever uppställda framför gamla matsalen på Brunnsvik

Foto: ©Anders Granath

Elever från någon kurs på Brunnsviks Folkhögskola uppställda utanför gamla matsalen. I bakgrunden syns gaveln på "Röda Nästet".
När bilden är tagen går inte att bestämma utan det får bli en aning att det är i början av 1930-talet.

En gruppbild där elever står framför en skolbyggnad

Foto: ©Anders Granath

Här har Anders Granat samlat en grupp elever framför skolbyggnaden som var på samma plats där nuvarande "Vita Huset" finns. Anders med sin resliga personlighet var duktig att få till en grupp människor att samsas på en bild. Foto: omkring början av 1930-talet.
Finns det någon som kan ge en liten ledtråd när de här bilderna kan vara tagna? Skriv i så fall via länken till  gästboken som finns på startsidan!
 
Elever på Brunnsvik stående utanför Loftet

Foto: ©Anders Granath

Denna gruppbild är tagen utanför södra gaveln av Loftet på Brunnsvik. En del personer finns med på bilden ovan.
Osökt kommer frågan, är de här eleverna en grupp som har läst någon del av skolans kurser?

Loftets gavel och stenmur av i dag

Foto:©N-E Nordqvist 2008-04-14

Loftet har haft sin givna plats sedan skolans begynnelse, många elever har under årens lopp haft sin hemvist i denna byggnad. Fönstren har samma karaktär som tidigare. Förändringen är inte så stor, där stenmuren har sin givna plats mot gamla landsvägen som nu består av parkering för fordon. Länsvägen är flyttad ett antal meter för lite mer än ett halvt sekel sedan och i bakgrunden har det tillkommit nyare byggnader. Det som var ett grönskande område förr består nu mest av ett nästan sterilt område, täckt med asfalt.


Smedjans dörr och fasad är snarlik den från 1930-talet

Foto:©N-E Nordqvist 2008
Lektionssalen "Smedjan" på Brunnsvik ligger längst bort i den så kallade stora gatan. Genom årtionden har det sett ut på samma sätt. Den enda stora förändringen är trappan som många elever har trampat på under årens lopp. Den har blivit utbytt mot modernare material samt att det har tillkommit en handikappsramp.

Gruppbilder av elever vid Smedjan, en del av LO-skolan på Brunnsvik

Foto: ©Anders Granath

Under den här vinjetten visas ett antal gruppbilder utanför ingången till LO-skolans lokal "Smedjan" på Brunnsvik. Alla bilder är från tiden kring 1930-talet. En del bilder är beskurna på grund av vissa skador på originalnegativet.

Foto: samtliga bilder i galleriet ©Anders Granath. Bilderna är klickbara till större format

Brunnsvikskurs 1-14 juli 1928

Foto: ©Anders Granath

Brunnsvikskurs 1-14 juli 1928

Foto: ©Anders Granath

Brunnsvikskurs 1-14 juli 1928

Foto: ©Anders Granath

Brunnsvikskurs 10-23 juli 1926

Foto: ©Anders Granath

En grupp elever utanför loftet på Brunnsvik

Foto: ©Anders Granath

I ett orange kuvert ligger tre glasplåtar med gruppbilder på elever som har gått på Folkhögskolan under en tid. Ingen notering finns från vilken tidpunkt det handlar om. Eftersom det handlar om så kallade glasplåtar så kan man förmoda att de är tagna under 1920-talet.

Utanför loftet med gamla skolbyggnaden i bakgrunden (nuvarande "Vita Huset")

Foto: ©Anders Granath

Foto: ©Anders Granath

Redigerad 2019-12-01 NEN