Burtjärns översvämning våren 1976

Vatten i den överfulla sjön

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Snödjupet under åren har varierat en hel del. Hur mycket snö det var i skogarna uppströms Burtjärn minns nog ingen, men ett plötsligt och häftigt väderomslag gjorde att snösmältningen kom igång tidigare än beräknat.
I en senare del under snösmältningen porlar det frisk av smältvatten i bäckarna som leder till sjön Burtjärn. År 1976, det året sköljde inte sjön Väsman förrän den åttonde maj. Sjön Burtjärn sköljer oftast några dagar tidigare. Det brusade och fräste från det framströmmande vattnet i bäcken på sin väg ner mot sjön Väsman.

Ännu mera vatten

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Snösmältningen med hjälp av värmen gjorde att ännu mera vatten rann till i sjön, nu började vattnet stiga ännu mera för att så smått rinna över den lilla vägen mellan busshållplatsen vid länsvägen och bostadshusen lite längre upp i byn. Det gråa huset i bakgrunden står efter Lövängsvägen.

Det är inte slut

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Vattnet ökade i sjön och hann inte rinna undan genom det utlopp som var under vägen mellan länsvägen och bostadsområdet.

Det kom bara mera vatten

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Efter någon dag var det till slut ett enda stort flöde som om någon hade dragit ur en stor propp. Vatten överallt, regnet hade hjälpt gumman Tö med att städa undan det som Kung Vinter och farbror Rimfrost skapade tidigare under året.

Det var vatten ända fram till ortsnamnsskylten

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Trummorna under länsvägen var slut eller för små, de hade all möda i världen att försöka hålla undan det tillrinnande vattnet. Det blev liksom en liten insjö när vattnet inte kunde rinna bort under länsvägen. Inte blev det bättre att det kom skurar av regn de här dagarna. Observera att det är den gamla typen av ortnamnsskylt som är uppsatt.

Även gamla landsvägen svämmade över

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Även vägtrumman under den gamla landsvägen hade ingen möjlighet att svälja de vattenmassor som drog fram genom bygden. Vattnet strömmade över vägen med dess enkla vägräcken.

I den gamla kvarndammen brusade vattnet

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

I den gamla delvis sönderfallna kvarndammen brusade vattnet som aldrig förr. Plankorna som reglerade vattnet när kvarnen fanns kvar var nu definitivt borta. Nu var det fritt fram ner mot sjön Väsman.

Normalt är det bara en rännil

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-11-17

Det skummade och brusade år 1976, men denna sentida bild från år 2005 visar att det oftast inte blir mer än en liten rännil som rinner genom den söndertrasade kvarndammen.

 Dåvarande Vägverket byter vägtrumman år 1983

Foto: ©N-E Nordqvist 1983-11

Att järnvägsbanken stod pall för det enorma vattentrycket som var vid översvämningen är delvis en förvåning. Den bastanta byggnationen av trummorna, byggda av stora stenar höll för trycket. Nu helt plötsligt blev det intressant för den tidens ungdomar att besöka den arbetsplats med en grävmaskin. Här kunde man sitta och stå på första parkett och begrunda arbetet. När den här bilden blev tagen ligger järnvägsrälsen kvar på sin plats. Arbetet med trumbytet

Fd Vägverket byter trummor 


Foto: ©N-E Nordqvist 1983-11

Den gamla rostiga plåttrumman hade inte pallat för trycket, vår mindre hjälpsamma herre hade sett till att rosten hade tagit ett bastant grepp om trumman och kramat den hjälplös under trettio år. Vägsträckan längst sjön Burtjärn byggdes omkring år 1953. Då i november år 1983 gräver Vägverket (nuvarande Trafikverket) av länsvägen och lägger i nya trummor av betong. Troligen på grund av översvämningen.

Text och redigering N-E Nordqvist 2019-11-21