Persgårdarna är en del av byn Norrviks historia.

Bilden, ett utsnitt från Häradsekonomiska kartan från 1866-67

Byn Norrvik delas i två delar av Norrviksån som ringlar sig ner mot sjön Väsman. Om vi följer vägen, som är prickad ner mot nedre högra hörnet kan vi se de tre gårdarna i Norrvik, med namn som Anders-Pers, Jan-Petter Pers och Karl-Pers, många äldre namn att hålla reda på och även att skilja på. För den oinvigde kan det vara svårt. Anders-Pers och Jan-Petter Pers hörde till samma släkt en gång i tiden. Då de båda bröderna kom inflyttande före år 1873 från Halvars, på andra sidan av sjön Väsman, medan Karl-Pers är helt skild från de andra två gårdarna, då den gården ligger nära cykelbanan mellan Brunnsvik och Prästhyttan.

Anders-Persgården i Norrvik
Bilden tagen omkring år 1928 av Folke Forsslund

Folke Forsslund har dokumenterat på vinden i Anders-Persgården en intressant liten sak. Ett litet minne från forntiden, ett som han beskriver som ett brudnamn på väggen med tolkningen Sara Sarsdotter och årtalet 1742. Nuvarande ägaren av huset har vid renovering hittat en inristning på timmerväggen med årtalet 1734 bakom panelen i samband med omdragning av det elektriska. Via ett telefonsamtal fick skrivaren nys om detta och som tur var blev det dokumenterat. Ibland kan man tyda fel på gamla skrifter, som i det här fallet, där hela texten inte syns. Egentligen heter kvinnan Sara Larsdotter, alltså Lars dotter. Nu var hon född år 1692-09-23 i Norrgovik enligt husförhörslängderna. Har det hänt något mellan den fyra år äldre Pähr Arfwidsson, (född 1688-10-02) som enligt min tolkning flyttade in i huset år 1734, medan Sara Larsdotter flyttade in i huset 1741-07-27. Varvid ett giftermål troligen skedde där brudnamnet avslöjar årtalet 1744? Då Sara Larsdotter är 52 år. (Lysnings/giftermålsboken har sin början år 1752. anm nen)
För mig själv är det lite häftigt att få uppleva detta som skett för 286 år tillbaka i tiden när detta skrivs.

Foto: Översta bilden: med årtalet, privat,  Bilden med årtalet 1742 Folke Forsslund 1928.

Den mest intressanta gården i nuvarande tappning är Anders-Persgården, då den har ett förflutet sedan långt tillbaka i tiden. Ordet Anders-Pers kommer från åren 1856-1857 då Anders Persson och hustrun Stina-Lisa Persdotter var född 1833 09 29. De flyttar in i gården i Norrvik omkring 1857-58. De hade gift sig år 1855. Under åren 1855-1876 fick familjen sju barn.

Redan under Älvsborgs lösen år 1571 finns någon notis antecknad om just Norrvik och Anders-Persgården redan på den tiden. Men jag ska vara ärlig och uppriktig genom att skriva att det dokumentet har jag inte sett. Men omöjligt är det inte, då det fanns en Lasse Raffnalssonn på den tiden. År 1562 beskattades han för en hammarsmedja till ett skepp-pund stångjärn. Han hade tydligen då både hytta och smedja, en mycket rik man i Norrvik som betalade en stor del av kyrkoskatten i Grangärde. Även från hans tid har man funnit detaljer vid det stället där loft har stått på gården och sedan flyttat till Storgården i Brunnsvik år 1918.

Gamla huset vid Jan-Petter Pers.
Bilden kommer från Ludvika Hembygdsförening. Även den här gården har fått sitt namn från Bergsmannen Jan Petter Persson som flyttade till Norrvik från förmodligen Halvars på andra sidan av sjön Väsman. Här finns i kyrkböckerna en anteckning att han kom till Norrvik år 1856. Vid flytten till Norrvik hade de dottern Leontina, senare utökades familjen med ytterligare tre barn. Bland annat en tanke sonen Albert? Mina tankar blev sanna vid kontroll i församlingsböckerna. Det blev han som övertog gården så att det kom att heta "Albert Janssons" under senare tid.

Bilden tagen någon gång i efter 1920 då en vindföljer med årtalet 1920 finns kvar på nocken av ladugården i bakgrunden som visar när den är byggd.
Bilden tagen från Dröverkavägen och Norrviksån finns i förgrunden.

Foto: N-E Nordqvist 1983

Denna sentida bild på ”Karl-Persgården”, har sin plats där Norrviksvägen och cykelbanan korsar varandra i Norrvik. Även här finns det speciella namn i närheten som till exempel ”Suggbacken” och ”Fäbacken”, vilka i de närmaste är bortglömda.

I Karl-Erik Forsslunds anteckningar från Ludvika Gammelgård hittade jag bland annat den här notisen: Bergsmannen Jan Persson flyttade till Karl-Pers. Två stugor på gården, hette förr Gärsens.
Jan Persson var nämnd som bergsman och var boende innan K-E Forsslund flyttade in på Storgården i Brunnsvik. Jan Persson hamnade i onåd med penningarna på den tiden, så han blev enligt ett kontrakt utlöst från Storgården och flyttade till en av de två stugorna som fanns vid Gärsens, det här skedde omkring år 1877. Fyra år senare lämnade han jordelivet. Enligt protokollet var det bestämt att Bergsmannen Jan Persson skulle bo i stora byggningen medan Jan Erik Persson som ägde egendomen skulle bo i lilla huset.

När SWB-järnvägen byggdes förbi Norrvik omkring år 1900 så försvann en av järnvägarna eller om det var en rallare. Han hittades sedan död i ett av gruvhålen efter järnvägen vid Iviken. Detta mord blev aldrig uppklarat förrän långt efteråt. En person boende i Karl Pers gården i Norrvik uppgav på sin dödsbädd att det var han som hade dödat denna person. Denne person hade lite annat för sig här omkring. Han var ute i skogarna och stal kol från milorna. Patron Roth hade placerat ut vakter i skogarna där de hade milor. En natt kom denne person smygande med häst och kolskrinda fram till en av milorna. Ingen av vakterna vågade göra något eftersom personen var beväpnad med ett som då liknande ett basebollträ. Fast de visste vem han var så vågade ingen sätta fast denna person.
Det här är egentligen byanamn sedan gamla tider, men alla tre gårdarna finns kvar än idag i modernare tappning och har nu nya adresser som Norrviksvägen och ett husnummer.

Text N-E Nordqvist 2020-12-11