Den försvunna rälsen

 Foto: N-E Nordqvist 2022-02-28

Den försvunna rälsen måste få en förklaring i Lekombergs gruvas nästan femtio års historia. Detta räknat från den tid gruvepoken startade under Gruf AB Lekomberg och byggnaderna blev rivna. För över trettio år sedan berättade verkmästaren vid gruvbolaget Ernfrid Andersson om de olika rälsarna. Rälsen ner i gruvan och den som användes till rutchbanan. Rutchbanans räls var mindre än den som gick ner i gruvan, den här rälsen hade en höjd av 60 millimeter, den här rälsen kom troligen till användning långt innan Gruf Aktiebolaget Lekomberg startade. 

I tidsmässigt minst 120 år tillbaka i tiden har rälsen funnits i bygden, kanske vid rutchbanan ner till Väsman. Av någon anledning så kom jag gående på en liten annan väg och marken var inte täckt av snö på det här stället. 

Först dokumenterade jag rälsen med mobilkameran och dagen efter åter till den plats där jag fann den. Med måttbandet mätte jag upp att rälsfoten var 50 mm, bredden där vagnarna rullade 25 mm, mellandelen 45 mm och 10 mm var tjockleken på rälshuvudet där vagnarna rullade. Observera att rälsen på bilden är liggande på sidan.

Nu ploppade det upp något, jag hade ju sett den förut, men inte tänkt på den här lilla banan förrän nu. När man fick syn på rälsen efter många års liggande i grässlänten. Än var det tjäle i marken och det gick inte att rubba. Tanken var att få lös en räls och med en vinkelslip kapa bort en liten bit för att spara till eftervärlden.

Med en kamrats hjälp kunde vi klura ut hur det var när vi var två som hade sett denna lilla bana. Båthuset var byggt av korrigerad plåt, från båthuset ner till sjön Väsman fanns det en liten bana där de hade en liten vagn, som var förankrad via en vajer till ett handdrivet litet spel med utväxling för att dra upp en båt. Ingen av oss har sett någon båt i båtskjulet fast kamraten och även min fader hade sin eka alldeles intill. Något år senare så vill markägaren ha betalt (600 kr) av de som ville ha sin eka i den skyddade viken. Annars fick de ta bort sin båtar.

Vi antar att det var Lekombergs Brandkår som hade sin lite större båt här, då de ansvarade för brandvärnet, dels i bygden och den före detta Ludvika socken. Märk väl att det fanns både socken och stad före år 1963. Gruvan i Lekomberg och även Lekombergs brandkår hörde alltså till Ludvika socken. 

Vilket år det är okänt, men den 25 juli utbröt en gräsbrand på ön Sollen. Manskap med motorspruta och slang färdades i fyra båtar med ca 3 km rodd. Branden släcktes snabbt. Kan det vara så att Lekombergs Brandkår och deras frivilliga kår byggde upp det här och placerade en större båt på den här platsen?

Mycket tyder på detta då plåten och rälsen troligen kommer från verksamheten vid Lekombergs gruva som var på upphällning. Rälsen hade ju samma storlek som min sagesman Ernfrid Andersson berättade för mig en gång i tiden, då den hade troligen samma dimension som fanns vid rutchbanan? Det skiljer bara 10 mm på höjden på den nu hittade rälsen.

Mer om rutchbanan på den här länken: https://brunnsvik.webber.se/Lekombergs-gruva-del-3-4/

Text: N-E Nordqvist 2022-03-01