Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.En del av gamla Norrviks historia

En del av gamla Norrviks historia

Byn Norrvik har gamla anor. Vad vi vet så har det bott folk i byn ända från slutet av 1400-talet. Om det har funnits boende ännu tidigare i byn så måste det hittas bevis.
Det finns hus och andra byggnader som har fått stå kvar sedan långt tillbaka i tiden som vi ännu kan se i nutiden.
Norrviks by har under många århundranden varit delat genom att ån har delat byn i två delar. Den östra och västra sidan om ån. Vi har på kartor sett namn som till exempel Per Sigfrids och Hustru Sigfrids stora egendomar. Här gäller det att hitta några källor.
Norrviks byalag rädda­de en gång i tiden den numera fridlysta almen för att huggas ner, bya­laget ansåg att almen var Norrviks prydnad när den stod i sin fulla prakt på den östra sidan av ån.
Byn Norrvik är full av historia, det som gäller först och främst är nu­tiden som en gång blir forntiden.

I ett av husen hittades en del glasplåtar

Foto: okänd fotograf

En av de  unga pojkar i byn Norrvik gjorde sina upptäcksfärder. Bland annat var de inne i detta numera övergivna hus sedan en lång tid tillbaka. För de unga var det nog spännande att gå in i detta gamla hus.
Kanske det gav en vink hur folk levde förr  tiden. I ett av fönstren låg en papplåda, nyfikenheten gjorde att de öppnade kartongen och såg gamla glasplåtar. De hade dock sinnesvaro att inte slå sönder de gamla plåtarna utan tog med sig negativen hem. Tur var väl det. En del av bygdens historia  hade  annars gått förlorad. Det här huset har stått mitt i Norrvik, tidens tand börjar dock slita hårt på tak och vind. Så vi vet inte hur länge det finns kvar.
 
Är det huspojken som sitter framför fotografen

Foto: okänd fotograf

Vem som har tagit de här bortglömda bilderna vet vi inte och vi hoppas att det är någon av Er läsare som känner igen dessa personer. Tanke är att det är Karl Ragnar Nilsson född år 1906.
Tapeterna på väggen går nu för tiden inte att återfinna, å andra sidan har det gått över ett halvt sekel sedan huset blev övergivet av någon bofast.
 
Husmor med katten?

Foto: okänd fotograf

Det verkar att den här kvinnan med sin katt är fotograferad på samma gång som bilden ovanför. Funderingar om det kan vara Johanna Fredrika Nilsson som var född år 1860.
 
Ägaren med sin häst

Foto: okänd fotograf

Inte för vi vet exakt var den här bilden är tagen, men vi vet att ägaren till hästen bodde i Jan-Petter Persgården, ett annat namn var också Albert Jansson. Vi är nog ganska säkra att det är Oskar Jansson som står där med sin häst på bygatan. Det lutar på att vi hamnar på östra sidan av Norrviksån, på den sida där den fridlysta almen står. Norrviksån delar byn i två delar, den västra sidan Pehr Sigfrids hemman och den östra till Hustru Sigfrids hemman, men nu är vi långt tillbaka i tiden.
 
Skoning av häst vid Karlssons i Norrvik

Foto: okänd fotograf
Vi tror att det är Per Karlsson som håller på att hjälpa Oskar Jansson med att sko hästen. Ladugården i bakgrunden finns kvar än i dag, (2012).

Tre trallande jäntor

Foto: okänd fotograf

Tre trallande jäntor står det på glasplåten, men jag kan inte lista ut vilka de tre kvinnorna är och var bilden är tagen.
 
Tre små pojkar

Foto: okänd fotograf

Tripp, trapp, trull där trull håller på att ramla omkull. Var och när är okänt. Bilderna på den här sidan är de bilder som de båda äventyrslystna grabbarna hittade bland sågspånen. Nu finns de bevarade och nu gäller det att hitta vilka som är på bilderna. Den åttonde glasplåten finns presenterad under länken Fängenhällarna med rubriken "Fängenhällarnas barnkoloni".

Ett gammalt hus har skattat åt förgängelsen

Foto: ©N-E Nordqvist 2012


På en gammal karta som visar Skattehemmet Norgvik 3/16 dels mantal efter Bergsmannen Gilius Fischers arvingar från år 1795 finns mycket att läsa och forska efter. Gilius Fischer var född 1747 i oktober månad och gift med nedanstående ana 1768-01-26 död 1790-03-12.
Från husförhörslängderna, åren 1786-1798  under år 1796 kan man se att hustrun/ änkan heter Catharina Persdotter  (så har jag tolkat efter­namnet) från Norrbärke,  dottern Catarina, Lisa-Stina och sonen Gilius Pehr Gustaf Daniel bor då hemma i Norrvik.
Ytterligare barn fanns i en tidigare husförhörslängd.

I Norrvik fanns då under åren 1785-1801 totalt cirka 193 personer  antecknade i husförhörslängden. Oavsett om det är män, kvinnor  och barn.

På denna gamla karta från år 1795 finns denna byggnad utritad. Vilket innebär att det var en gång i tiden en av de mest ålderstigna byggnaderna i nuvarande Norrviks by. Kartan visar även att Gilius Fischer ägde i stort sett hela byn Norrvik på den västra sidan om Norrviksån.

Enligt kartan fanns det även två badstugor på den västra sidan av Norrviksån redan år 1795 utritade, vilka tillhörde Fischers.

Byn Norrvik var enligt gamla kartor uppdelade efter Norrviksån i en del på västra sidan och den andra delen på öster sida om ån. Att Norrvik är bebyggd sedan långt tillbaka kan man förstå då  Lasse Raffnalssonn beskattades år 1562 för en hammarsmedja till ett skepppund stångjärn. Han hade tydligen då både hytta och smedja. Han hörde då hemma på den östra sidan av Norrviksån.

Lasse Raffnalssonn var  född år 1490 i Norrvik och gift med Ingrid. Enligt den här länken: http://www.hessla.se/rot/0001/113_314.htm (länken kollad 2014/11/25)

Beskrivningen på detta hus lyder följande enligt kartan: "Stugubygg­ningarna med trappor, norr och öster ut på gården, med vedbod därjämte, samt källare och stall söder om gården". Ut mot nuvarande byväg, (Dröverkavägen), fanns en kryddgård. På bilden ovan fanns den på den sida som gaveln visas.

Här kunde man kliva in genom den öppna dörren och få en inblick hur det har sett ur en gång i tiden. Ofta när jag var på mina små vandringar i bygden så klev jag in genom dörren för att fundera hur det har sett ut här en gång i tiden.

Vad jag kunde se så har det varit minst två bo­städer på nedervåningen med respektive eldstäder. Den enda ingången från farstun på senare tid var till vänster där det fanns en del saker kvar från en svunnen tid. Då kunde man komma i den andra lilla lägenheten och se hur det har sett ut. Förr har det funnits två ingångar från farstun. varav den ena var igensatt med timmerstockar.
Till höger en trappa som ledde upp till andra våningen.

Det ringde på telefonen, en röst sa att nu håller de på med att riva huset. Det var bara att plocka med sig kameran och åka till Norrvik för att dokumentera det som sker. Här fotograferar jag från nedervåningen och upp mot taket.
För mig var det en annorlunda upplevelse och se den byggteknik som de använde förr.

Här fanns varken underlags­papp eller något annat konst­mate­rial. Det som gjorde att taket höll tätt var näver från björk samt att dokumen­tera allt, i nutidens ögon det annorlunda materialet till undertak, från mindre stockar till granna slanor med björknäver ovanpå samt att det fanns en bra ventila­tion på "vinden".

Inne i kammaren eller om jag ska skriva den lilla lägenheten fanns en järnplatta liggande någonstans i eller kring eldstaden, som var som en öppen spis. Vad alla krumelurerna betyder är inte utrett.
Men bokstäverna överst och om man vänder bilden upp och ner så får jag fram initialerna AGS, om det är rätt. De två nedersta raderna inleds av två kring­lor och siffran 5. De två kringlorna tolkas från Dalarnas museum som två nollor. Därmed är det möjligt att siffran fem härstammar från Norrviks hytta då hyttmärket var/är nummer 5. Vid Norrvik har fordom varit 2 hammare, som nedlades 1649 och 1653. Varav den ena tydligen är uppbyggd  år 1601.

På golvet när det mesta av det "skräp" som fanns inne i huset fanns i kanten av en vägg de här tre ålderstigna fotogenlampor, då­tidens moderna belysning.

Så kom den dagen då det ålderstigna huset plocka­des ner för gott. Förvånansvärt att det var så "friska stockar" i bygg­naden trots att huset var så gammalt. Visst hittades en del ställen där de hade satt igen fönster m.m.

Till slut så fanns bara en liten del kvar av byggna­den. Bakom muren med dess eldstad fanns den lilla lägenheten som man en gång i tiden slog ihop med den andra lägenheten som var större.
Nu är det som vi i bygden kallade detta hus efter den sista boende "Kalle Nilssons" ett minne blott.
Under 2014 försvann de sista resterna av detta hus.

Länk till Almen vid Anders-Persgården o Norrviksviken

Länken ovan är en fortsättningen av den här sidan!
Ändrad 2021-03-29 NEN