Återgå till föregående sida

Efter en kortare service vid travbanans förvandling

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-22

Efter en kortare service och tankning bar det iväg igen i en rykande fart till ny avverkning ner mot sjön Väsman och Apatitfabriken.

Avverkningen fortsätter

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-23

Avverkningen försätter i oförminskad takt. De cirka 50-åriga träden försvinner i en rasande takt. Samtidigt öppnas det sig för vyer som man inte har sett förut. För en kort stund stod en al där och knappt några sekunder senare var den kvistad, kapad och upplagt i en hög och kvistarna i en särskild hög.


Från tippen från tunneln ser jag denna vy

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-23

Från den yttre kanten, där en del gruvarbetare körde ut det sprängda berget på en liten rälsbanan med så kallade "Norbergsvagnar" och tippade massorna. Kan jag nu stå och se denna vy ut mot badplatsen vid den så kallade i folkmun "Sligen" Hur har det sett ut tidigare när avfallet från gruvan drift fördes vidare med det vatten som användes vid skiljning av malm och gråberg? Ganska snarligt skulle man kunna tro. Men hur reagerar naturen på detta? Kommer naturen att skjuta en hel del nya skott i den fosforrika avfallet från gruvan i Lekomberg?

Ställ ovanstående bild i relation till den här bilden

Foto: N-E Nordqvist 2020-03-20

Se denna bild hur det såg ut förr, innan gallringen och maskinerna kom hit för att utföra gallringen. Den här bilden är tagen från "sligen" vid Väsman och upp mot nuvarande cykelbanan. 47 år senare tas denna bild där man ser vad träden har växt till sig.


Så här såg det ut år 1973 när det gjordes en röjning. Observera att bilden är tagen på samma plats fast då är fotografen stående på en massavedsvälta. Bilden finns även på en annan plats och även en liknande bild under den här länken.
Ett tips "Använd bakåtpilen för att komma tillbaka till denna sida".


Apatitfabrikens fundament

Foto: N-E Nordqvist 2020-06-19

Ett fundament reser sig kvar närmare sjön Väsman efter avverkning vid den före detta travbanan vid Lekomberg. I den nu försommargrönskan står detta fundament kvar efter epoken från gruvans nedläggning. Här utvann man apatit från avfallet först och främst för att hålla gruvarbetarna kvar vid gruvbolaget när deras öde beseglades i slutet av andra världskrigets slut.


Nu kan man ana hur det såg ut i bygden på 1930-talet

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-25

Det finns en gammal bild som visade hur det här området såg ut när de odlade potatis på de här åkrarna innan gruvbolaget släppte ut spillvattnet från anrikningsverket tillbaka ner till sjön Väsman. Till höger i bilden skymtar Kraftcentralen med sin borttagna skorsten och i bakgrunden bakom björkarna skymtar husen vid Lekomberg. Samtidigt är det här en bild i dokumentation av den före detta travbanans förvandling som man trodde att man skulle få uppleva den här bildvyn.

Under länken: "Förbuskningen i Sörvik och Lekomberg" finns några bilder från den tid det var odlade åkrar.
Den bild som man tänker på är lite mer till vänster.

Från tippen ut mot ön Bockholmen


Foto: N-E Nordqvist 2020-04-29

Den här dagen kan jag inte låta bli att gå ut på den gamla avfallstippen från tunnelbygget, många tankar kommer och går hur det såg ut förr när mullen bredde ut sig som en grå massa. Under de senaste 100 åren har nog ingen nu levande person kunnat se den här vyn. Men hur kommer det att se ut om fem år?

Alskogen på "sligen" innan röjningen

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-25

På den norra delen av "sligen" vid Väsmans del mellan Bockholmen och fastlandet var det en nästan ogenomtränglig snårskog. Inte direkt vacker men det var ändå ett litet glest vindskydd. Men fyra dagar senare är allt borta och helt plötsligt har jag hittat ett nytt perspektiv på naturen som man aldrig har sett under många år.

Mellan "sligen" och Bockholmen

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-29

Går den lilla vägen mot Brunnsvik innan man viker av på gångstigen mot hemmet. Här tar jag denna bild, mellan ön Bockholmen och fastlandet där det förr var igenväxt av al och sly på "sligen". Det enda negativa är att när det blåste från syd kunde man få lite lä under vinterfisket.

Utlastning av brännveden

Foto: N-E Nordqvist 2020-04-29

Ett lågmält mullrande nådde min öron denna dag, något som inte var det normala. Långt borta kunde man se en lastbil med släp lasta ut den märkta brännveden som finns i stora mängder. En siffra som nämnts är att det finns närmare 5000 stubbar på detta område. Frågade föraren var det här skulle någonstans. Fick till svar Falun och deras värmeverk.


En stubbe bland andra stubbar

Foto: N-E Nordqvist 2020-05-04

En stubbe bland andra stubbar blev mitt motiv denna gång, en av de större asparna fälldes med motorsågen eftersom den inte var lämplig för sködares klor. Mitt intresse blev den här stubben, nu kanske läsaren fundera varför. Mitt svar blev att jag kröp ner och började räkna årsringarna. Var så inne i detta så jag varken hörde eller såg att andra funderade varför jag satt nedhukad vid stubben. På stubben fanns enligt min räkning 51 årsringar, nu har jag fått lära mig vid inventeringen av kolaruiner så får man lägga till cirka 15 år från frö till den lilla plantan. Det innebär att den här aspen "föddes" omkring 1954, samtidigt vad jag minns då det var den enda travtävling på den här på den lilla banan.

Uppdaterad 2020-04-29 2020-05-07