Fallvägen i höstfärger 2012

Foto: ©N-E Nordqvist 2012

Tiderna förändrats och de tider som har flytt kommer aldrig tillbaka. Något nytt väntar varje dag. Man tycker att det var bara för några år sedan den då namngivna vägen kallades för Digervålavägen och Ludvika Kommun byggde om vägen. Även för min del fick jag dra mitt strå till stacken då hela elsystemet med bland annat gatubelysningen byggdes om omkring 1976.

Förr Digervålavägen, nu Fallvägen

Foto: ©N-E Nordqvist 1975

För ett antal år sedan var benämningen på denna väg Digervålavägen men den ändrades sedan till Fallvägen. Bilden är tagen från länsvägen innan nedre delen av vägen mot länsvägen byggdes om 1976. Denna väg byggdes om i olika etapper. Delen mellan Röbacksvägen och länsvägen byggdes om ett antal år senare. På gamla kartor kan man se att denna väg finns utritad sedan långt tillbaka. Vägen finns med på en karta från år 1821, den har då samma sträckning som nu.

Med häst och vagn vid Digervålavägen

Foto: ©Folke Forsslund 1930-talet

Arvid Eriksson, som var arrendator på Karl-Erik Forsslunds Storgården i Brunnsvik. Arvid Eriksson står här med sin häst och vagn vid infarten till Digervålavägen under 1930-talet. Huset i bakgrunden, Sexmans, ett hus som fanns mitt emot nuvarande Grangärdevägen 19. Det huset blev senare rivet men uthusen stod kvar en längre tid.

Digervålavägen efter ombyggnad 1977

Foto:©N-E Nordqvist 1977
Digervålavägen från länsvägen efter den stora ombyggnaden 1976. Samtidigt byggdes el- och teleledningar om, ny gatubelysning sattes upp.
I bildens vänstra sida finns en hässja uppställd, åkern brukades under ett antal år av de som hade jordbruk i Digervåla. På den här åkern hade under 1950- och 1960-talet trädgårdsmästare Karlsson sina trädgårdsland och växthus. Där bygdens befolkning kunde köpa färska grönsaker. Samt ungdomar från Sörvik och andra byar hade sitt sommararbete med att rensa i landen och i de två växthusen.