Flottning från Sollen 1983

Foto: © N-E Nordqvist omkring 1983

Miljödebatten var inte så intensiv 1983 som den är nu för tiden. Nu är folket och de så kallade miljövännerna mer på alerten och mer miljömedvetna om många olika sorters växter. Främst lavar och de växter som är rödlistade. Man behöver inte gå så långt än till sig själv, inte för att jag är någon aktivist, men man värnar mer om naturens växter i min närhet. Kanske det beror på bristande kunskap från min eller likasinnade människors sida när det vankas en avverkning av skog i närheten. Lite underligt är att det har blivit mer aktivitet nu för tiden. Själv har jag sparkat rejält på det stora skogsbolaget när de lämnade virke i en bäck! Ja det gick så långt att de fick ta dit en skogsmaskin och rensa upp, så att vattnet kunde strömma fritt i den lilla bäcken som kom från den lilla sjön och var därmed uppdämd.
Vi återgår till 1983, alltså 33 år tillbaka från den här tiden då artikeln kom till. Det stora skogsbolaget gjorde en avverkning på sjön Väsmans största ö, Sollen. Nästan en tredjedel av öns skog avverkades och maskiner och virke flottades över från och till fastlandet på Sörvikssidan vid Munkstrand. Kan inte påminna mig att det var någon större diskussion på den tiden som det är nu, när det nu finns rödlistade lavar och andra växter som inte bör försvinna. Ja, ön Sollen blev såld till en privat ägare och nu blev det debatt hur det ska avverkas. Om ön ska bevaras i sitt nuvarande skick går det delade meningar om. Båtfolket vill ha sitt, miljövännerna på sitt sätt och som grädden på moset kom någon uppifrån himmelen och satte igång en skogsbrand. Det kan inte vara roligt för en privat skogsägare att få avkastning från en skog som de äger i dagens miljödebatt!

Text: N-E Nordqvist