Flygfoto över Sörviksbygden

Under min tid på arbetet har man fått vara både högt och lågt. Här vid ett tillfälle kunde man få följa med upp i det blå i Ludvika Flygklubbs motorseglaren. Det blev en lite längre tur än vad som blev avtalad med några tiotal minuter till nästa från personalen skulle få sin flygtur. Men jag fick i alla fall en fråga vad jag ville se för motiv från ovan.
Svaret var inte så svårt när det handla om dokumentation av hembygden. den längsta tiden tog nog att flyga från flygfältet Nyckelmyren utanför Klenshyttan till min hembygd. Glömde inte kameran som användes flitigt som minne för den turen över Sörvik, Lekomberg, Brunnsvik och Norrvik under maj månad år 1994.

Visserligen går det fort trots allt när man ska fotografera det här område, som kallas för "Burtjärnsområdet" där det tidigare fanns åkrar, numera ett villaområde. Nu hade man inte så stor möjlighet att variera bilderna genom det lilla öppningsbara  fönstret. Här gällde att fotografera på snabbast möjliga tid vid varje fototillfälle.

Här har vi nuvarande riksvägen längst ner i bilden med de två stora vita huset, posthuset och det numera rivna Sörviks handel. Samtidigt ser vi Fallvägen i bilden högra kant. På andra sidan riksvägen finns Bostadsrättsföreningen Röbacken med alla hus samt en del av gamla Sörvik. I bakgrunden syns Digervålavägen och husen vid Västerbackarnaoch längst upp de äldre husen vid övre Sörvik.

Den här bilden visar Övre delen av Röbacken. Vi  har också  Fridslundsvägen, som går mellan riksvägen och Röbacksvägen, Folketshus och Reningsverket samt vägen upp till Sörviks skola längst till vänster.

Sörviks skola efter ombyggnaden några år tidigare än flygturen.

Samtliga bilder godkända för publicering.
Foto: samtliga bilder ©N-E Nordqvist