Gruvbolagets smörjkällare

Foto: N-E Nordqvist 2023

En av de mest undanskymda byggnader vid Lekombergs gruvområde är ”Smörjkällaren” där den ligger väl undangömd för den stora allmänheten. Det är en byggnad bestående av sten och betong. Två små fönster och en dörr, numera har dörr och fönsterkarmen tagit stryk under årens lopp. 

Golvytan uppmättes en regnig dag i juli månad till 17,4 kvm. Takhöjden i mitten till omkring 2,2 meter. För om det skulle brinna inne i källaren så var det nog ett skydd mot andra byggnader i närheten. 

Gruvbolaget hade särskilda anställda som smörjare, den mesta delen var nog alla hjulen där draglinan rullade på linbanan mellan Lekomberg och Källbotten, en sträcka enkel väg 4,5 km. Vid varje stolpe fanns en stege där man klättrade upp och smörjde linhjulen, en hel del behövdes nog smörjas upp i anrikningsverket samt mycket annat när det var liv och rörelse på gruvbacken.


Foto: N-E Nordqvist 2023

Nu för tiden används det inte, men ändå så finns det en tunna med fett kvar därinne. Trots det intensiva regnet denna dag var det inte något vatten på golvet. Men det är väl ingen som har städat där inne, men det är ju i alla fall en dokumentation långt senare än den tid när gruvbolaget var i drift.

Foto: N-E Nordqvist 2023

Skriver lite smörjfett kvar i en tunna, kunde inte låta bli och ta en fyrkantig pinne som var liggande på golvet och se hur fettet såg ut i den gamla plåttunnan längst in i källaren. Fettet ligger kvar i tunnan.