En omtyckt lärarinna vid Sörviks skola

Sörviks skola elever

 

Foto: ©Anders Granath 1938

Den här bilden på elever från Sörviks skola klass 6 med Lärarinnan Hildur Karlsson 1937-38 är tagen vid lärarnas odling av vinbär och i bakgrunden syns också körsbärsträdet. Detta är en välbekant miljö för mig som har haft skolgården och trädgården som lekplats i yngre dagar. Lärarinnan Hildur Karlsson kom tidigt till Sörviks skola men hade sina rötter kring staden Huskvarna vid Vätterns södra strand.
Bakre raden från vänster: Britta Norrgo, Britta Andersson, Kerstin Eriksson, Hildur Karlsson, Valborg Hermansson, Stina ev Britta Larsson, Ingrid Jansson, Vanja Jansson, Svea Malmström.
Mellanraden pojkar från vänster: Nils Nyberg, Arne Andersson, Gottfrid Grönberg, Karl Gustav Danielsson och Harry Danielsson.
Främre radens sju pojkar från vänster: Esbjörn Nyberg, Einar Barkman, Arne Persson, Bertil Andersson, Rune Sollander, Stig Andersson, Knut Malmström.

 Vykort Nya Folkskolan Sörvik

 

Hildur Karlsson född 1893 Haurida församling hade en namne Hildur Carlsson som också verkade som lärarinna i Sörviks skola. Det blev i folkmun lilla Hildur och stora Hildur. Stora Hildur kommer jag inte ihåg men däremot lilla Hildur har jag lite svaga minnen av. Trots att min stora lekplats var skolans område. Lilla Hildur kom senare att bo i den lilla bostaden som var mellan de större byggnaderna. Efter att Hildur Karlsson gick i pension vid en avtackning inför sommarlovet flyttade hon vad jag minns tillbaka till hemtrakterna kring Huskvarna. Lägenheten byggdes sedan om till ett skolbibliotek.

 Baksidan av ovanstående vykort

 

Under år 2012 satt jag vid datorn och tittade efter vykort på Tradera som speglade en liten del av bygdens historia. Nu hade jag sett och upplevt skolbyggnaderna under en lång tidsperiod, sett hur vissa byggnader har fått skatta åt förgängelsen. Medan en och annan huskropp har tillkommit. Av någon anledning så fastnade jag på ett vykort från Nya Folkskolan i Sörvik. Postgånget och lite slitet. Tack och lov så fanns baksidan med. Nu kom lite frossa och andra rysningar. Det var ju "Nettan" som har skrivit på vykortet. Hur ordet "Nettan" kom till står nog skrivet på den mörkblå himmelen en kall vinternatt. Min egen tolkning var att Hildur var liten och nätt. För mig verkade det som att Hildur Karlsson kom hit för att uppleva och ta fram visdomens lära under det tunga perioden åt alla bygdens barn efter första världskriget. I folkbokförningen för år 1920 kan jag hitta Hildur Karlsson som lärarinna i Sörvik, och kan också läsa att hon härstammar från Haurida församling. Hennes egentliga namn var Hildur Anna Olivia Karlsson och när hon kom hit i bygden kom hon att bo i Brunnsvik, på Solgården, tillsammans med en annan lärarinna vars efternamn var Göransson.

Så här skriver Hildur: "Sörvik den 13/3 1916. Faster gratuleras hjärtligast på namnsdagen. Hjärtliga hälsningar till Er alla! Hildur".
Vykortet har kommit tillbaka till hembygden där Hildur verkade som lärarinna fram till pensioneringen.

Avtackning av Hildur Karlsson

 

Det fanns någon bild från avtackningen av Hildur Karlsson vid Sörviks skola. Helt plötsligt, en kväll, när jag öppnade ett kuvert så ramlade den här bilden ut. Precis som om någon ville visa mig det. På baksidan står det med en handstil i blyerts, "Hildurs sista examen den 9/6 1956" efter 42 år som lärarinna vid Sörviks skola. Mina tankar är att datumet inte stämmer utan att det är två år tidigare (1954). Avslutningen hölls alltid vid det som vi äldre elever kallade för "småskolan". Barnen står på trappan födda 1945 och 1946. Sörviks­kören ställde upp med sina stämmor inför sommarlovet. Bland annat var det psalmen "Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor ......"

Läraren är Herbert Skeppstedt också boende i en av skolans lägenheter.

Sörviks skola har funnits i över hundra år. Under det här året har fyra generationer (2019) gått ut första klass i den här skolan. Med andra ord har vi varit bygden trogen mer än vad vi kan vara. 

Till varje klass hör ju en lärare, enligt församlingsböckerna så kom en lärarinna hit till Sörviks skola 1915-01-22. Hennes namn Hildur Anna Olivia Karlsson från Haurida, utanför Huskvarna i Småland. Nu fanns det under en tid två Hildur Karlsson som båda var lärare vid skolan. Det blev smeknamnet  "lilla Hildur" och "stora Hildur". Lilla Hildur var född 1893-06-22. För att skilja dessa två blev att den ena stavade efternamnet med bokstaven C som Carlsson och den andra med Karlsson, "Stora Hildur" kom från Grängesberg. Men i folkmun blev "lilla Hildur" kallad för "Nettan", inget ont med det, utan det var för att hon var liten och nett.

Själv har jag inte haft henne som lärare, Hildur bodde senare på skolan i en av de mindre lägenheterna som numera innehåller biblioteket, som kom till efter hennes flytt från skolan vid 63 års ålder.

På Tradera hittades ett vykort från Sörviks skola, för mig var det en vanlig bild för mig då skolgården ofta var min lekplats i ungdomens år. På baksidan av kortet var det mer intressant, vykortet var skrivit av Hildur Karlsson 1916-03-03 och skickat från Sörvik "hem till Haruvida". Det vykortet finns nu välbevarat. 

För nästa läsår hade eleverna lärarinnan Maria Mathilda Margareta Ronhdal från skolan i Blötberget även kallad bara för Greta Rondahl.

Hildur Karlsson även kallad lilla Hildur med skolklass nedanför småskolan.

Bakre raden från vänster: Anna-Lisa Eriksson,  Stina Britta Larsson, lilla flickan heter Barbro Morell, Svea Malmström, Vanja Jansson, Valborg Hermansson, Ingrid Jansson, Knut Malmström, Stig Andersson och Karl-Gustav Danielsson.

Mellanraden från vänster: Einar Barkman, Britta Norrgo, Doris Vasenius, Eimy Danielsson bodde i Sexmans i Sörvik, Hildur Karlsson lärare.

Främre rad från vänster: Nils Nyberg, Harry Danielsson, Kerstin Eriksson, Britta Andersson, Gottfrid Grönberg, Arne Andersson, Esbjörn Nyberg och Rune Sollander.
Källa: Harry Danielsson och Nils Nyberg. Foto omkring 1936. Bilden tagen nedanför dåvarande småskolan/förskolan, fotografen står på gamla landsvägen, nuvarande Sofiebergsvägen och tar bilden av eleverna.

Redigerad 2019-11-16 N-E Nordqvist