Den före detta IOGT-NTO-lokalen Brunnsvik

Foto ©N-E Nordqvist 2006

IOGT-NTO i Brunnsvik är den äldsta föreningen i Sörvik och Brunnsviksbygdens historia. Redan år 1893 bildades föreningen IOGT i Brunnsvik. Den har sålunda verkat inom nykterhetsrörelsen under en lång och obruten tid. Det egentliga namnet på föreningen är 632-Nordstjärnan av IOGT-NTO Sörvik. I dagens läge är det den förening som är mest aktiv med sin ungdomsaktivitet i bygden. För att få lite större tidsperspektiv kan man ju tänka på att verksamheten kom igång inom rörelsen tretton år innan Brunnsviks folkhögskola bildades 1906. Den gamla byggnaden har man lyft upp och under den byggt en ny grund. Samtidigt försvann en lägenhet på den södra gaveln när den stora renoveringen var klar till invigningen år 1966.

Inför 100-årsfirande (1893-1983) inom IOGT-NTO i Sörvik, tog några en paus i arbetet och beundrar det fina standaret.

Fr.v.: Henry Persson, Sture Albenius, Evert Halvarsson och Rune Andersson. Foto: N-E Nordqvist
Foto: K-E Forsslund 1922.
Originalbilden tillhör Ludvika Hembygdsförening
Åren kring 1910 ökade gruvdriften vid Lekomberg. Det gjorde att det skolhus i Sörvik, som var färdigt 1906, inte räckte till, utan ett nytt byggdes 1913.
Verksamheten var livlig. Man höll möten, förstås, men dessutom en hel del föredrag, offentliga och enskilda fester, auktioner m m. Samt inte idé­diskussioner. Man kan läsa i ett gammalt protokoll om en program­fråga: ”Kan nykterhetsverksamheten anses så neutral att inga andra frågor får vidröras?”
Efter en livlig överläggning fattades följande beslut: ”Mötet uttalar som sin åsikt att allt, som har till ändamål att höja tanken och vidga blicken för det som är stort och ädelt, samt freds- och humanistiska frågor gärna må få vidröras i samband med nykterhetssaken. Men frågor bör däremot ej få förekomma på nykterhetsmötena.”
Maria Danielsson: Allvar och god ordning präglade mötena. Inget slarv fick förekomma med vare sig konstitution eller ritual – vilka flitigt studerades för att hålla sammanträdena på hög nivå. Nykterhetsarbetet vann under årens lopp alltmer allmänhetens förtroende, vilket visas att år 1902 erhölls ett kommunalt anslag med 75 kronor, som höjdes till 150 kronor. Men här har nog också medverkat förhållandet att med­lemmen kamrer Frans Danielsson var kommunalnämndens ordförande i många år.
Med tiden började man emellertid alltmer känna av en egen samlingslokal, och år 1897 tog man ett djärvt beslut att bygga en egen lokal. Platsen uppläts av kamrer Danielsson i Brunnsvik.
För att få ihop pengar till att sätta igång arbetet utfärdades upprop i ordensorganet Templaren. Det inbringande på den tiden etthundrafemtio kronor. Dessutom bidrog en hel del utomstående med bidrag i form  av pengar och material. Arbetet sattes igång år 1898. År 1900 stod huset färdigt, men man hade redan året före kunna ta det i bruk under provi­soriska former.
Utom för templets sammanträden togs lokalen i anspråk även för andra ändamål. År 1906 uthyrdes den till Brunnsviks Folkhögskola och 1908-1914 hyrdes den av Ludvika socken för att användas till skollokal.
Längst till vänster står läraren Carl Brüde.
Bilden finns även under Sörviks skola 
År 1897 bildades en sångförening, av någon anledning så blev den senare nedlagd. Vid vissa tillfällen har en liten kör varit i verksamhet. Den 20 april 1913 var en betydelsefull dag i förenings historia. En liten förening bildades, barntemplet "349 Vårblomman" som är i verksamhet än i dag. Åren 1916-1917 försökte templet sig på studieverksamhet utan att dock bilda något studietempel. I stället bildades år 1917 studiecirklar tillhörande "Arbetarnas bildningsförbund", i vilket en stor del templare var medlemmar.

 
 
(Bilden på pojken är godkänd för publicering av föräldrarna)
Det går fort, kameran har svårt att hinna med i svängarna och det är med stor inlevelse de styr bilarna med små rörelse på sändaren.
Verkstaden, bilden längst ner till höger har en hel del att utföra. Bland skruvmejslar och lödkolvar lagas bilarna med rasande fart. Viktigaste reparationsverktyget är ändå snabblim, då en del plastbitar flyger all väders väg vid krockarna.
Foto: Samtliga bilder ©N-E Nordqvist 2007

 

Templet Nordstjärnan bildas

Den 17 mars 1893 höll dåvarande Tch (ordenschefen) Lannerdahl ett föredrag i nuvarande Sörviks äldsta skolbyggnad. Hans tal vann anklang som i Wasas dagar, heter det. Med var folk från Norrvik, Brunnsvik, Sörvik och Burens. Den nya föreningen fick namnet ”Templet N:o 632 Nordstjernan af  Templarorden”. Medlemsantalet ökade snabb i början. En del kom väl med av nyfikenhet, för efter en tid blev det också avgångar.

Sörviks skolas äldsta skolbyggnad.

Men medlemsantalet ökade, under åren 1899-1900 var det uppe i 76, det högsta i Templets historia. En bidragande orsak var den stora tillströmningen av arbetsfolk till trakten, då järnvägen (SWB-banan) byggdes, omkring 1902. Gruvdriften hade inte börjar i stor skala, här på bygden fanns inga stora gruvbyggnader, inga kaserner, tjänstemannavillor, ej heller post eller affärer. Men här bodde en hel del folk, folkskola för Sörvik/Norrvik fanns med 100-120 barn på en enda lärare. När järnvägsbyggarna av klara med sitt arbete sjönk medlemsantalet, från max till minimum vilket inträffade 1910.

 Egen samlingslokal

Till en början hade templet sina möten regelbundet varje söndag och hade av skolstyrelsen fått tillgång till nuvarande Sörviks skolas äldsta skollokal. Någon ingrep och som var emot detta med resultat av att endast ett möte per månad fick hållas i skollokalen. Ändå knäcktes inte rörelsen av denna motgång, utan de möten som man inte kunde hålla vid skolan hölls växelvis i Norrvik och Sörvik.

Utlokaliserad skol­klass från Sörviks skola vid NTO-lokalen. Troligen från år 1911.

Åren 1900-1910

 År 1896 var templets medlemmar med vid bildandet av en avdelning Nykterhetsvännernas allmänna sjukkassa. Man fick ju sköta sjukför­säkringen själv vid den tiden, om man ville vara försäkrad, för de flesta var oförsäkrade.

Händelser inom IOGT-NTO

Årsmöte 2008 Den 30 mars hade 632 Nordstjärnan av IOGT-NTO sitt årsmöte i Brunnsvik. Sylvia Franzon omvaldes till ordförande. Till ny kassör efter Henry Persson valdes Per Hedblom. Henry Persson hade avsagt sig uppdraget och han avtackades efter 45 års arbete som kassör. Samtliga övriga ledamöter omvaldes. Junioravdelningen 394 Vårblom­man har haft en stor verksamhet med 70 ungdomar. Från de övriga i styrelsen och övriga medlemmar framfördes ett stort tack till ungdoms­ledaren Sylvia Franzon. Som brukligt avslutades mötet med kaffe och filmvisning. UNF har också en livlig verksamhet. Trolleri Under onsdagen (28/2) hade UNF inom 632 Nordstjärnan besök av Björn Elgerd från Mora, han hade god hand om barnen som gjorde stora ögon när han trollband alla med sitt trolleri. Föreningen hade fått nys om denna unga kille när han gjorde ett besök i Falun. Nu var det dags att göra ett besök i IOGT-NTO-lokalen i Brunnsvik i samarbete med NBV i Ludvika.

Årsmöte 2007

Foto ©N-E Nordqvist 2007

Den 25/2 hade IOGT-NTO sitt årsmöte i ordenshuset i Brunnsvik. Enligt gängse rutiner började man att inleda årsmötet med kaffe och smörgåstårta. Av handlingarna framgår det att föreningen har haft sju månadsmöten Av verksamhetsberättelsen framgår att man har 35 medlemmar och att man har varit flitig med koppling till rörelsen. Föreningen har varit representerad vid Distrikts- Krets-, NBV:s och Våra Gårdars årsmöten. Stort glädjande intresse finns under ungdomsverksamheten som sysselsätter ett sjuttiotal med bland annat innebandy och radiostyrda bilar. Med god hjälp av ungdomars föräldrar har denna stora ungdomsverksamhet där ungdomsledaren Sylvia Fransson har lagt ner stort intresse, där man i fortsättningen hoppas kunna hålla samma goda anda i framtiden. Ny ordförande blev Sylvia Fransson medan Kjell Persson tog ett steg bakåt och blev vice ordförande, Inger Johansson sekreterare och Henry Persson kassör, Sören Johansson ledamot.


Miniracing i IOGT-NTO-lokalen

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Miniracing inom IOGT-NTO:s regi samlar en del barn och vuxna från bygden som har roligt med att köra miniracing med radiostyrda bilar. Koncentrationen är stor från den yngsta till den äldsta. Hur går det med min bil genom hårnålskurvan där det blir krockar och bilarna far över sargkanten? Måste den in på verkstad?

Det är något som surrar i IOGT-NTO-lokalen

På söndagarna samlas ett antal ungdomar i IOGT-NTO-lokalen i Brunnsvik för att köra mini­racing och leka pilot med dessa små radiostyrda underverk. Helikoptern kunde flyga i cirka fem minuter innan det var dags för laddning. Allmän förvåning var att den inte var alltför dyr i inköp. På bilderna låter man rotorn snurra för att ge lite mer effekt åt bilderna.

Reparationerna pågår för jämnan och alla har sin plats vid bordet. Bilar ska lackas för att vara häftiga på banan. Ändå så är det roligt att se hur alla hjälper alla. När man frågade en liten kille vad som är roligast. Bilarna som går fort på banan och kompisarna blir svaret.

Renoveringsobjekt

Till slut händer det oundvikliga, den stora kraschen där allt rasar samman. Snart är även denna bil renoverad. För att sedan köras fortast möjligt på den uppbyggda banan innan nästa krasch inträffar då de åker av banan i full fart.

Auktion i IOGT-NTO-lokalen i Brunnsvik

 

Foto: ©N-E Nordqvist 2013

Verksamheten inom IOGT-NTO i Brunnsvik har under en tid inte haft någon större aktivitet i sin lokal. Om man ens kan kalla det för sysselsättning, var fanns eller finns engagemanget för att starta upp den över hundraåriga epoken i föreningens historia? På slutet var det några barn och en syjunta som hade en liten pyssel. Genom Studieförbundet NBV så var den sista aktiviteten i lokalen en flugbindarcirkel. Vi i flugbindarkursen hade gärna fortsatt vår verksamhet i bottenvåningen av lokalen. Men det florerade så många rykten vad som skulle hända med lokalen.

Denna söndag (14/4-13) var det dags för en auktion i lokalen, jag kunde inte annat än att ta med mig kameran och dokumentera den här aktiviteten inom husets väggar. Sedan ett år tillbaka håller Bergslagens Auktionshall sina auktioner i lokalen. Hur det går i fortsättningen, när det här skrivs står nog skrivet i stjärnorna, men vi hoppas att Bergslagens Auktionshall får förlänga sin verksamhet i lokalen. Under den korta tid jag var där fick jag uppleva en annorlunda och modern auktion. Där den moderna tekniken via internet har hamnat inom auktionen. Hela världen ligger öppen för att bjuda på auktionsgods som sker i byn Brunnsvik. Lokalen är numera såld av IOGT-NTO till Bergslagens auktionshall omkring 2015-16.