Källor till den text som finns under delen ”I bygden”.
Observera att det kan vara vissa artiklar som ej publiceras, som den här källan hänvisar till.

Kulturlandskap och bebyggelse, Ludvika kommun
Hans Cardells tidningsartiklar och -reportage
Länsarkivet i Håksberg, flyttat till Ludvika anm NEN
Boken: Karl-Erik Forsslund. Författaren, folkbildaren, hembygdsvårdaren
Historiska skrifter, Ludvika kommun
Ludvika församlings arkiv
Ekomuseumkatekes: Bengt Grundmark
Brunnsviks bokstuga
Bonniers lexikon
Folkets Hus Sörvik, minnesskrift
Tingsrättens arkiv
Kommunala förvaltningar

Litteraturhänvisning

Gårdar och invånare i byarna Sörvik-Lekomberg-Brunnsvik 1910-30, 1999
Minnen från Sörviks skola
Nils-Erik Nordqvist: Lekombergs gruva
Nils-Erik Nordqvist: En gruvas historia 1 & 2
Nils-Erik Nordqvist: Kolmilor och kolbottnar
Nils-Erik Nordqvist: Kyrkstigen genom byarna Sörvik, Lekomberg, Brunnsvik och Norrvik
Nils-Erik Nordqvist: Silvergruvan
Nils-Erik Nordqvist: Milstenar och Silvergruvan del 2
Maine Karlsson: Brunnsviks byggnadsförening, Sörviks Fokets Hus, 1982
Bengt Grundmark: Ekomuseumkatekes
Tomas Ljung: Strövtåg i Ludvika
Alf Ahlberg: Brunnsviks folkhögskolas historia del I och II
Nordin: Brunnsviks folkhögskola

Text: Kerstin Bergström