Karta över gruvområdet omkring 1910


Ritning från omkring år 1910
Otaliga gånger har man vandrat upp till gruvområdet vid Lekomberg, Tankar och åter tankar kommer upp, hur var det förr? På en gammal karta där Lekombergs Gruf AB köper en liten del mark i hörnet av A och B på kartan av G Öhman för 4800:-kr. Den avsöndrade lägenhetens areal var 6,000 hektar. Det här köpebrevet är undertecknad den 14 okt.1910.
Den gamla vägen (det gulstreckade) till gruvområdet kommer via det övre vänstra hörnet från Brunnsvik och gjorde en liten sväng upp över backarna innan den kom fram där vattenresovaren är nu för tiden.
DDe svarta markerade på kartan är gruvhålen. I mitten finns en blå linje som visar den gamla rutchbanan som gick ner till sjön Väsman. De gula små fyrkantiga punkterna är dynamitkällaren och ett bostadshus, grunderna finns kvar än idag. Röda huset är spelhuset där grunden syns nedanför utsiktspunkten. Fogdebostaden är den fyrkantiga gula byggnaden. De svarta markerade på kartan är gruvhålen. I mitten finns en en blå linje som visar den gamla rutchbanan som gick ner till sjön Väsman. De gula små fyrkantiga punkterna är dynamitkällaren och ett bostadshus, grunderna finns kvar än idag. Röda huset är spelhuset där grunden syns nedanför utsiktspunkten. Fogdebostaden är den fyrkantiga gula byggnaden. Mitt på bilden finns en byggnad med åtta hörn, grunden syns ännu och den byggnaden innehöll gamla verkstan/smedjan. Till slut har vi en långsmal byggnad som innehöll ”Nya gruvstugan”. Längst upp på bilden två svarta punkter varav den nedersta var toalett och den övre var en källare. Med den här bilden överst på sidan så finns det nu ett bevis att vägen från Lekomberg och upp till gruvområdet fanns inte från början, de ”gamla personerna” hade rätt.Ännu nu när detta skrivs kan man finna spåren efter den gamla vägen upp till dagens utsiktspunkt och den röda byggnadens grund, strax nedanför utsiktspunkten.

Text och bild: N-E Nordqvist 2023