Kaserner rivs i Lekomberg

Kaserner i Lekomberg skattar åt förgängelsen

Den gamla gruvarbetarmiljön i Lekomberg går nu i graven. Rivningen av de gamla gruvarbetarbostäderna, som utgjort en del av miljön och som hör samman med en svunnen storhetstid, har påbörjats. Den södra och den norra kasernen, som bägge omfattat åtta lägenheter om två rum och kök, skall jämnas med marken. Den södra kasernen uppfördes 1911 och den norra härstammar från 1912.

Fin utsikt

De gamla kasernerna har utgjort en fin anblick för de vägfarande efter grangärdevägen. På översidan av vägen har de kunnat skådas och de som där haft sin boplats har minsann inte behövt klaga på utsikten. Då byggnaderna uppfördes befann sig gruvorna i tysk ägo. Många minnen från den tiden kan också förre reparatören Börje Jakobsson berätta. Jakobsson var nämligen en av de första som kunde flytta in i de nybyggda gruvkasernerna och som dessutom blev en av de sista som lämnade dem. Börje Jakobsson, som är 66 år och förtids- pensionerad sedan 53 års ålder är numer bosatt i pensionärshemmet som utgjort närmsta granne till kasernerna. 
Bruksarbetarbostäderna som nu går rivningsdöden till mötes har också stått obebodda sedan i höstas, (1969). Kasernlägenheterna utgjorde trivsamma lägenheter, tycker Börje Jakobsson som finner det förvånansvärt att inte AB Statsgruvor på sin tid beslöt reparera dessa bostäder och bevara dem. Jakobsson kan också omtala att kasernerna blivit synnerligen kära för dem som där en gång haft sin boplats. Många av de avflyttade söker sig också varje sommar ut till bygden för att återse det kära bostället. Men tills sommaren är alltså den möjligheten förbi. 

Upprustat på 1950-talet

Under 1950-talet företog Statsgruvor en upprustning som innebar att lägenheterna i norra kasern försågs med centralvärme och toaletter. Kasernerna fick också var sitt badrum i källarvåningarna. Tidigare ett rum och kök förvandlades samtidigt till två rum och kök. In på 1960-talet fick lägenheterna på nytt en make upp. Moderniseringen av norra kasern innebar att det inte blev några pengar över för den södra. I den norra investerades då drygt 100.000 kr. 

Text Cardell H 1970-02-10 Publicerad i DD.

Komplettering nedan av:
Christer Broberg, Leif Igelström och N-E Nordqvist, nedtecknat 2020-11-23

Lekomberg kaserner innevånare på slutet av 1960-talet i Norra kasern.
Norra gaveln: Axel och Karin Larsson.
Baksidan fyra lägenheter: Hellström, Erik Sollander, Johan Barkman och Erik Nilsson.
Södra gaveln: Ejnar Nord.
Framsidan mot sjön, två lägenheter: Karl Wiberg, Vilhelm o Astrid Andersson.

Södra kasern.
Norra Gaveln: Karl Rosendal
Baksidan fyra lägenheter: Astrid Johansson, Emelie Karlsson, tom lägenhet (kvinnan var sjuk) och Börje Jakobsson.
Södra gaveln: Ragnar Igelström.
Framsidan mot sjön, två lägenheter: August o Anna Ekorre och Alf Gustavsson.