Några koordinater för linbanan mellan Lekomberg och Källbotten

Uppmätt med min GPS. WGS84

Källa: N-E Nordqvist

Detta är ett utsnitt av ca 60 inmätta platser efter sträckningen.

Observera att det kan finns en viss felmarginal på min GPS. Plus/minus ca 5-6 meter.


Lekomberg - Gussjövägen

Lekomberg Tappficka  ...................... N60,12,053 E15,08,297

Fundament mellan vägar.................. N60,12,118 E15,09,046


Digervåla

Spännstation Digervåla  ................... N60,12,224 E15,09,867


Digervåla – Hillklinten

Korsning gångstig linor på marken . N60,12,300 E15,10,536

Gångstig korsning .............................. N60,12,325 E15,10,751

Hillklinten högst upp ......................... N60,12,371 E15,11,150


Hillklinten – Källbotten

Bergöglor Spännstation .................... N60,12,395 E15,11,321

Bär- och draglinor över sten ............ N60,12,454 E15,11,881

Fundament tre st mitten-
fundamentet ...................................... N60,12,505 E15,12,39

Malmstråk Källbotten ....................... N60,12,540 E15,12,613

(hittar inget mer vid Källbotten)

Tips: Läs mera på den här länken om linbanan Lekomberg-Källbotten