Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Länkar under Gla/Nya Finntorpet

Följande länkar finns under "Gla/Nya Finntorpet"
Använd "Bakåtpilen <" för att komma tillbaka till den här sidan.

Huggning styrd från Bergalid
Prästhyttslinjen, en kraftledning som fick ett haveri
Bergalid eller Nybygget
Prästhyttan och Gamla Finntorpet
Eko-templet vid Prästhyttan
Den lilla stugan vid Gäddtjärn 
Fixtorpet, ett äldre hemman