Följande länkar finns under "Lekomberg 3".
Använd "Bakåtpilen <" för att komma tillbaka till den här sidan.

Ledningen och gruvbolagets hus
En bild berättar över Lekomberg

Nedläggning av gruvan i Lekomberg
Den stora och höga skorstenen i Lekomberg
Stånggången vid spelgruvan Lekomberg
Anrikningsverket om natten
Kraftcentralen Lekomberg