Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Länkar under Sörvik 3

Länkar under Sörvik 3

 

Följande länkar finns under "Sörvik 3".
Använd "Bakåtpilen <" för att komma tillbaka till den här sidan.

Sörviks stora gård 
"Vretens", ett arrendejordbruk i Sörvik 
Fall- och Digervålavägen 
Spannmålsmagasinet på Munkbacken 
Gamla bron över utloppet av Sörviksbäcken