Limbergsgårdarna

 

Foto: Okänd, bilden kommer från Hans-Olof Eriksson.
Den här bilden skapar huvudbry för mig då det mesta är okänt för mig. Vilka är personerna på bilden? Den här bilden skapar huvudbry för mig då det mesta är okänt för mig. Vilka är personerna på bilden? Tänk om det har funnits en liten beskrivning när och var än rubriken. För mig är det okända marker, men en liten tanke kanske vi kan komma på en lösning. Är det Limberget? För det första kan vi konstatera att det är en sommarbild och solen står nog i sydlig riktning. Bakom nocken i bildens högra sida ser man sluttningen till ett berg/höjd. Det finns ett hus som kan stå på detta sätt inom området, mer bestämt som Mysingsbo.
En kvinna sitter i skuggan bredvid farstun och en mansperson står med ryggen mot kameran och betraktar sin ljusa häst och kor utanför stall och ladugård. Fichers Johanna bodde vid den gård som ligger söder om limbrottet vid Limberget, nu kallad på 1980-90 talet "Mysingsbo".

Fichers Johanna var en märklig kvinna. När bland annat Rune Gustavsson, då boende på Laggarudden "Iviken" passerade denna gård i unga år tillsammans med ungdomar på väg till Digervåla, brukade Fichers Johanna komma ut på farstutrappan och träta på ungdomarna. Det hände inte bara en gång utan alltid när någon passerade och med samma ordalydelse "Denna väg som vi nu vandra, den har Jesus stakat ut, och det är inte för elaka snorungar". Fichers Johanna, denna märkliga kvinna gjorde ett stort misstag en gång när hon satte sig på spisen. Inte vet vi om hon gjorde det med flit eller om hon glömde av sig. Spisen var nämligen alldeles het och som ett minne av denna händelse så blev årtalet på spisen inbränt i ändan på Johanna. 

 
Så Här ser stugan ut nu för tiden då den dokumenterades av N-E Nordqvist 2021-10-27.
Länk till en person som har bott på det här stället: Johanna Fischer
 

Limberget. Huset där spisen stod.

 

Foto: N-E Nordqvist 1982

Tiden har rullat vidare och nu sitter man och skriver ner en del av det man upplevt bakom kameran. Själv tycker man att det inte var så länge sedan man dokumenterade andra spisen i Sörviks historia. Nu i dagarna (2021-10-27) har man fått det bekräftat av den person som var med att bära ut spisen då den ramlade ihop ute på gården. Allt har sin historia, när även huset är borta och finns numera dokumenterad på svartvita pappersbilder. Men vad är en bild värd om det inte finns en historia bakom?

Länk till sidan där spisen finns på bild i köket: Limberget Anna Jakobsson 

Limbergsfolkets samlingspunkt?

 

Okänd fotograf: Bild från Kjell Olsson

Här har vår okände fotograf samlat nästan alla personer som har anknytning till Limberget.
Namn från vänster: Karl- Erik Karlsson, Anna Olsson, hunden Boy, Aina Olsson, Arvid Olsson, Eivor, Ainas dotter, Joel Olsson, Anna Stina Olsson.

se bara Karl-Erik Karlsson med mjölkkrukan i handen, på väg till Digers (Digervåla) eller i den närbelägna Lennartsgården, beroende var det fanns mjölk? Alla namnen kommer från Kjell Olsson.

Text : N-E Nordqvist 2021-10-27