Midsommarfirande på Brunnsvik 2022

Årets midsommarfirande var den första efter covid-epidemin och lagom så möttes midsommaraftonen med ett strålande väder med ett för årets första varma dagar med temperatur över 25 grader. Midsommarstången hade fått ny klädsel på förmiddagen och låg nu klar för att resas vid den officiella tidpunkten kl 14.00.

För vilken gång i ordningen Saxdalens spelmanslag har spelat här på Brunnsvik går nog inte att räkna upp i brådrasket. Kunde inte låta bli att ta denna bild på spelmanslaget, för man vet inte hur framtiden gestaltar sig.

Midsommarstången var inte så stor utan den restes av ett antal manspersoner utan problem, dock hördes ett litet klick när stången åkte in i sitt fäste.

Ibland så står man i rätt läge när en kvinna och en man ställer sig på sittbänken framför mig höjer sina mobiltelefoner för att dokumentera dansen virvlar runt midsommarstången. För mig blev det en annorlunda bild, där man undrar hur videon såg ut efteråt.

För att få en liten inblick, så var det länge sedan ett så stort antal av både unga och äldre som samlades kring midsommarstången för att dansa. För ovanligheten, så räckte den lilla dansbanan inte till då många passade på att virvla runt till tonerna av spelmanslaget. Många medmänniskor hade samlats till detta midsommarfirande på Brunnsvik där Jörgen Hammarin höll ett inledningstal och hälsade alla välkomna till Brunnsvik. I Storstugan hade man öppnat med försäljning av kaffe och bröd.

Samtliga bilder: N-E Nordqvist 2022