Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Norhyttan

Norhyttan från sundet mellan övre o nedre Noren

Delförstoring av byn Norhyttan från Fredriksbergsvägen
Foto: ©Anders Granath
De här två bilderna här ovan är från samma negativ.

Efter många års funderingar var den här bilden har kommit ifrån så står det nu klart att den vägstump vi ser på den högra sidan är vägen mot Fredriksberg. Vägen går där över in liten bro och det måste vara mellan sjöarna Övre och Nedre Boten. Då börjar det stämma med husen i byn Norhyttan.

Hyttan vid Norhyttan

 

Foto: Karl-Erik Forsslund

Hyttans plats var vid utloppet av sjön Nedre Noren.
Vägen utanför grinden är vägen till Gensen och Lindesnäs.

Källskrift från Wikipedia om hyttan i Norhyttan (http://sv.wikipedia.org/wiki/Norhyttan) :
Hyttdriften vid Norhyttan var inte bekymmersfri, 1815 rasade den ihop och 1885 brann den ner. År 1888 kunde driften tas upp igen. 1890 var det strejk, men patron Roth gav sig inte och arbetarna var tvungna att gå tillbaka till arbetet, med ännu sämre lön. 1892 brann hytta igen och byggdes upp genom Roth. Den 10 juni 1909 lades driften ner för gott, byggnaderna revs 1923 och gjordes till kol för Nyhammars bruks räkning.

Slaggslottet i Norhyttan

Foto: Karl-Erik Forsslund år 1922. Bilden tillhör Ludvika hembygsdförening.

I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet fanns en cirkel här i bygden som kallades för "Gamla Sörvik". Vi hade våra träffar i dåvarande NTO-lokalen i Brunnsvik. Åren rullade på och någon av de dåvarande ledarna var ner till Ludvika Gammelgård och dess hembygdsförening. Vi fick låna en del fotografier från bygden, det visade sig att det var Karl-Erik Forsslund som hade tagit bilderna. Där bland bilderna från Sörvik fanns en bild på byggnaden ovan.

Funderingarna hade vi, var fanns den här byggnaden? Ingen lösning var i antågande.

Av någon anledning kom jag att gå in på Google, 30 år senare och sökte på bilder om Norhyttan. Där fanns bilden som hänvisade till svenska Wikipedia där jag har hämtat följande text:
"Slaggslottet" i Norhyttan var en stor arbetarkasern som uppfördes 1884. Byggnaden innehöll bostäder för hytt- och skogsarbetare. Byggnaden bestod av två plan med vindsvåning under ett sadeltak. Ytterväggarna var 60 cm tjocka och murade av slaggsten med inslag av blå och grön bergslagssten. Slaggstenen i husets fyra hörn hade en dimension av 48x24x24 cm, dessa hade gjutits i Norhyttan. Vanlig lertegel syns runt fönster- och dörröppningar. Slaggslottet är idag ett skyddat fornminne.

Barnen i Norhyttan som läste för prästen 

Foto: ©Anders Granath omkring 1930

Anders Granath var inte bara aktiv i Sörvik med omnejd, här har han tagit sig till Norhyttan under slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet för att dokumentera de barn som gick och läste för prästen.

Bakre rad från vänster:
Gustav Larsson, Holger Johansson, Gunnar Jansson, Conrad Lind, Erik Timlund, Fritjof Björk, Ivar Johansson, Algot Jansson, Hanna Augustsson.
Mitten raden från vänster:
Sigvard Fridlund, Hilldor Hellsing, Gunnar"Ullnäs" Karlsson, Rifall Jansson, Fridolf Jansson (Aspfallet), Gunnar Persson, okänd från Flen, Berta Friman.
Nedre raden från vänster: Maria Jansson, Siri Larsson, okänd från "Hagens Rifallet", Astrid Lööv, Vegner som var präst, okänd från Flen, Selma Lindvall, Gunhild Danielsson, Signe Vinter, Ingegärd Jansson.

Skolan Norhyttan 

Foto: ©Anders Granath omkring 1930

De här sju eleverna sitter på trappan vid skolan i Norhyttan med lärarinnan Ingeborg Jansson i mitten.
Elever från vänster Ingrid Axelsson, Elsa Lööw, Betty Jansson, Ingeborg Jansson, som var lärarinna, Elin Larsson, Sven Eklund.
Nedersta trappsteg från vänster: Gotthard Eklund och Sven-Erik Björnberg.

Skolbarn Norhyttan 

Foto: ©Anders Granath omkring 1930

Ännu en bild från Anders Granath och hans efterlämnade bilder. Denna gång en grupp skolelever uppställda framför skolan med björkar i bakgrunden.
Bakre rad fr. v: Emil Sundin, Gustav Sundin, Ester Larsson, Helga Jansson, Greta Rådberg, Elin Igelström, Ester Hedman, Astrid Lööv, Harald Jansson, Bror Lööv, lärare Ingeborg Jansson, Bernt Gustavsson.
Mitten rad fr. v: Johan Ling, Sigvard Fridlund, Nils Andersson, Gunnar Persson, Anna Jansson, Julin Eklund, Hilda Jansson, Signe Vinter, Karl-Gustav Larsson. Kvinnan i samma rad är okänd.
Främre rad fr. v: Gotthard Eklund, Sven-Erik Björnberg, Sven Eklund, Betty Jansson, Elin Jansson, Ingrid Danielsson, Elsa Lööv, Erik Persson, Gunnar Jansson.

Skolbarn utanför skolhuset 

Foto: ©Anders Granath omkring 1930

Bakre raden från vänster: Greta Rådberg, Elin Igelström, Helga Jansson, Astrid Lööv, Julin Eklund, Ester Larsson, Helga Jansson, Ester Hedman, Aina Jansson, Signe Vinter, Stina Andersson.
Mellersta raden från vänster: Erik Persson, Gunnar Persson, Gustav Sundin, Sigvard Fridlund.
Främre raden från vänster: Harald Jansson, Gunnar Jansson, på trappan Emil Sundin, trappsteget bakom Sven Eklund, Nils Andersson, Bror Lööv, Herbert Jansson, läraren heter Bernt Gustavsson.

Vy över Norhyttan 

Foto: ©Anders Granath

Här har Anders Granath tagit sig upp på någon hög plats i närheten av utloppet av sjön Noren och tagit denna vykortsbild över Norhyttan. Vägen och bron i förgrunden leder mot byn Gensen och vidare mot Lindesnäs. Vi kan också se att det ryker i skorstenen vid skolan i Norhyttan och även i några andra hus i bakgrunden.

Från hyttområdet över utloppet av sjön Noren 

Foto båda bilderna: ©Anders Granath

Här har jag en fundering att Anders Granath bara har vridit kameran, som står uppställt på ett stativ till höger och fått med resterna av Norhyttans hytta i ena bildhörnet och en del av byn.

Text: N-E Nordqvist 2019-12-08