Norrviksbacken förr och nu

Vägen mellan Stensbo och Norrvik har varit strapatsfylld för många längre tillbaka i tiden, upp och ned oavsett från vilket håll man än kommer. Med lokal kännedom så är dagens sträckning mellan de ovan nämnda byarna den tredje varianten. Egentligen så skulle denna vägsträckning inte funnits till. Från början skulle vägen ha dragits i närheten av dåtidens järnväg eller nuvarande cykelbana. Men en av de, på den tiden stora skogsbolag vägrade att släppa till marken efter sjön Väsman. Anledningen var att det skulle ha blivit dyrare på den tiden med skogstransporter ner från nuvarande riksväg. Allt föll för Prästhyttans bevakning, ett område från sjön Rämen i norr till sjön Väsman i söder. 

Den nuvarande sträckningen byggdes om, exakt vilket år det var vet jag inte. ändock är det under min tidiga levnadsår, då vi fick kryssa oss fram med bilen fram till, som det står på kartor "Nybygget".

När jag ser den gamla bilden från Logbacken i Norrvik och tänker tillbaka där mina föräldrar pratade om den nya vägens sträckning med den lilla parveln i baksätet utan säkerhetsbälte! På väg till och från farfar och farmor.

Det var ju inte asfalt på sträckan. Tiderna har förändrats, den sentida färgbilden är tagen ca hundra meter närmare Brunnsvik än Logbacken. Vi kan dock se att huset står på sin plats på båda bilderna. Dock har det tillkommit en upprustning av fasaden genom en tilläggsisolering för ett antal år tidigare än när det här motivet dokumenterades. Än i dag kan man se en del av sträckningen av den gamla grusvägen.

Den svartvita bilden, enligt avtal, från Ludvika Hembygdsförening.

Skrivet 2019-07-14

Stenbron i Norrvik 

En ilsken telefon ringer här hemma, samtalet kommer från grannbyn Norrvik. Rösten i den andra ändan säger att dåvarande Vägverket håller på att ta fram den gamla stenbron för att lägga i en ny trumma så att vattnet fortfarande kan strömma fritt från sjöarna uppströms nuvarande branddammen. Det var bara att ta med kameran för att cykla dit för att dokumentera den unika händelsen. En händelse som inte kommer åter under min livstid.

Vägverket höll då på med och gräva undan all jord och ta bort den gamla rostiga plåttrumman och lägga ner en ny trumma för Norrviksåns vatten under länsvägen strax innan logbacken i Norrvik. Logbacken,  ja det är ett gammalt namn på den plats som lastbilen står på. Förr då det var mer vanligt att åka buss så vände en del bussar i Norrvik. Att det sedan står fortfarande en loge på backen än i dag gör saken inte bättre. 
Mina aningar är att den gamla trumman kom till när dåvarande länsvägen byggdes om genom Norrvik omkring  1950-talets början. 

Det vi nu kunde se, var att ovanpå stenvalvet ligger ungefär 40-50 cm grus. Trumman som fanns  instucken i den befintliga bron är borta. Stenbrons invändigt mått 5.20 lång bredden i botten 3 meter beräknad höjd mitt under valvet 3.60 från befintlig botten. Det var också bredden på den gamla landsvägen. Man kan också se att det fanns stenstolpar efter vägkanten på dåvarande länsvägen som hade nummer 247.

På den nedre bilden visar att det har  funnits en träbro vilken syns i förgrunden över ån som nu är borta. Längst bort i bilden syns Norrviks  stolthet, den fridlysta almen.
Den bilden kommer från Ludvika Hembygdsförening.

För min egen del fortsätter Norrviksbackarna över krönet Kölaberget och fram till korsningen till Prästhyttan och Krabbsjön/Bergalid. Länk till den sidan där riksvägen är dokumenterad

Skrivet 2019-07-15 NEN