De röda stenarna vid Silvergruvan


Röda stenar efter vägen till Silvergruvan

Har haft flera funderingar varifrån det kommer röda stenar vid Silverguvans anrikningsverk. Det såg lite underligt under hösten 2019, då under en vandring förbi Silvergruvan vid sjön Rösjöns norra strand. Efter lite efterforskningar på bland annat nätet hittade jag en trolig lösning. De rödfärgade stenarna förorsakas av en grönalg! Har det funnits en koppling till gruvdriften på platsen? 
Både ja och nej. Stenarna har visserligen blivit blottlagda genom gruvdriften. Troligen är det något helt annat, en trådformig grönalg som hör till släktnamnet Trentopohlia har varit framme och färgat stenarna röda. 
Här i Dalarna finns enligt vissa uppgifter den algen på ett 20-tal ställen i länet.

Det man kan läsa sig till är arten med det svenska namnet violstensalg "Trentopohlia iolitus", tar man något och rispar stenen, kan man med känslig näsa lukta sig till att den luktar, som blomman viol, därav violstensalg. Hur kan då en grönstensalg blir röd? Troligen har den ett ämne i sig "karotenoider" som andra växter har, till exempel moroten. 

Bland de första arterna som kommer att växa på blottade stenar är just den här grönalgen, som tar upp sin näring från luften. Eftersom den växer på stenar så behöver den ingen näring från jord. Med tiden så kommer andra arter av lav att lägga beslag på stenen. Så man kan kalla grönstenslaven som en begynnelse  för andra arters framgång, vi kommer dock inte att finna denna lav inne i skogslandskapet där mossan och ris har tagit över.
Hur länge den laven som "färgat" stenarna har funnits vid Silvergruvan vet ingen, men det man inte vet, ser man inte så lätt.

Text och Foto: 2020 N-EN