Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Skogsavverkning på ön Sollen i Väsman

Skogsavverkning på ön Sollen i Väsman

Året är efter mina tankar omkring 1978, i januari – mars, då det var en viss skogsavverkning på norra delen av ön Sollen i sjön Väsman. Virket kördes över isen in till ”sligen” vid Lekomberg med traktor som hade långa timmer­stockar hängan­de under sig på grund av den dåliga isen. Det var långt att gå från fastlandet vid Lekomberg och ut till ön, där de höll på med omlastningen av det utkörda virket. Två skogsmaskiner och en häst var i ”arbete” med att få ut massaved och timmer.

Min tanke med den här bilden att här fanns en brytningstid mellan det maskinella skogsbruket och det mindre skadliga för skogslandskapet, bruket som sker med häst och släde. Tanken med bilden var ju att få se hur länge hästen finns kvar inom skogsbruket innan det maskinella tar över allt.

Skogsaverkning på ön Sollen (del2)

Ännu en bild från en skogsavverkning på ön Sollen, här har jag försökt fånga en bild på det gamla och minst skadliga sättet att få fram virket från den när­liggande skogen på ett fint sätt. Hästen med sin släde för fram virket utan några stora skador i naturen, medan skogsmaskinen i bakgrunden lastar på för fullt på sin vagn från en bullrande motor. Inte för att jag har något emot maskiner, som gör arbetet snabbare och kanske mer ekonomisk.

Nu var det kanske befogat med maskin, då det var en längre transport in till fastlandet vid Lekomberg där virket lades upp på land. Smidigt att slippa lasta av och på för hand när det finns kran. Nu var det i alla fall i ärlighetens namn en skogsmaskin till som körde fram virke från Sollens innehållsrika skog, men även dess känsliga natur med rödlistade arter.

Bilden är ju också tagen i en brytningstid då hästen fick minskade arbets­uppgifter inom skogsnäringen. I bakgrunden syns delar av Brunnsvik.  Bilden är tagen 1978. Foto: båda bilderna ©N-E Nordqvist

Senast redigerat 2019-07-21 13:34