Skogsklockan med fyra stammar

Foto: N-E Nordqvist 2022-07-02

Skogsklockorna står nu inför 2022 års säsongs blomningstid, strax efter blomningstiden och efter frösläppet dör årets planta. Skogsklockan (Campanula cervicaria) hör till den en av de hotade arterna, som därför hör till de rödlistade blommorna. Under årens lopp har man haft ett litet bestånd av dessa blommor och först nu efter många års kamp för att skydda blommorna mot slåtter av vägkanter från Trafikverket.
Men det ovanliga detta år är den avbildade skogsklockan, som växte upp inom det område i min närhet, att den har en stam som senare delar sig till tre nya stammar medan en stam delar sig till en ny stam och alla kommer att bära en blomma i toppen som alla andra skogsklockor. Helt unikt för min del.

Här en länk till en annan sida med blommande Skogsklockor: Blommande Skogsklockor