Det vita huset med de fyra lägenheterna

Foto: Okänd fotograf.

Detta för många ett ståtligt hus, även kallad för Solhem, är nu borta för länge sedan. Det försvann när Ludvika socken byggde ut vatten och avlopp i bygden under 1950-talet. Samtidigt byggdes nuvarande riksväg 66 om i en stor del av bygden. För mig själv så fanns svaga minnen kvar av huset sedan en lång tid tillbaka. Även än idag så finns små spillror kvar som mimer om en svunnen tid. Om huset hade stått kvar än idag så hade det nog fått adressen Sofiebergsvägen 9.

Bakgrunden till husets uppkomst är antagligen bristen på bostäder till den växande befolkningen i och med gruvan var igång vid Lekomberg. Enligt köpebrevet så säljer Frans Danielsson i Brunnsvik till byggmästare K. M. Mattsson, boende i Mockfjärd en tomtmark på 3/58 mantal vilket är enligt nuvarande mått 13 ar 30 kvm. Köpesumman var då tvåhundra (200) kronor. Köpebrevet underskrivet den 10 juli 1916. Troligen var det vissa omständigheter som gjorde att det inte var klart med köpet förrän år 1922.

När och hur huset blev klart är inte utrett samt en rödmålad tillbyggnad innehållande vedbodar och avträden, av dessa kan man fortfarande se gjutna fundament i form av pelare.

Huset byggdes upp i alla fall även om den juridiska delen inte var klar för i församlingsböckerna så finns anteckningar att familjer flyttade in 1920. Några som man kan tyda är Axel Danielsson, förrådsarbetare med hustru Edit Elvira Eriksson och deras två barn. Per Elis Wiberg, ångbåtsbefäl­havare och hustrun Johanna Sofia Andersson med många barn (7 st). David Ernström kom också som inflyttad 1920 liksom Sven Ludvig Lindgren med hustrun Klara Alexandra Karlsson med deras son och två döttrar.

Några kom att bo på Solhem under en kortare tid, och enligt de uppgifter som är tillgängliga fram till år1931, senare går det inte att följa i folkräk­ningen. Ett köpeavtal hittades efter 63 år, där det framgick att dåvarande Vägförvaltningen och ägarna av fastigheten Solhem, Oscar och Viktoria Nyberg enades om att Vägförvaltningen köper fastigheten Solhem. Avtalet är daterat 30 november 1954. I avtalet nämns att samtliga hyresgäster ska lämna huset före 1:sta april 1955.

De som kom att bo i Solhem på slutet var på övervåningen på södra sidan Albert Lodin, norra sidan Gustav Barkman med hustru Ingrid och sonen Rolf. Nedervåningen på den södra sidan Olsson (förnamn okänt) sambo med Evelina Mathilda Danielsson med sin son, norra lägenheten Joel Lodin med hustrun Gunborg och deras två barn.

Gårdsplanen utanför huset

Foto: ©N-E Nordqvist 2017

När man klev ut från huset så kom man rätt ut på gamla vägen som finns utmärkt på gamla kartor. Kanske det inte var en idealisk plats för lek och stoj för barnen. Men på den tiden som byggnaden fanns på plats fanns det inte så mycket trafik. Landsvägen fanns ju på nedre sidan av huset mot sjön Väsman. En grusväg på den tiden innan vägen fick en upprustning. Även det på 1950-talet.

Gårdsplanen är cirka femton meter lång och har nu blivit en parkerings­plats de som arbetar på barndagis/förskolan. Här på det här lilla gårds­tunet fanns en del trädgårdsmöbler utställda kring 1950-talet. Vi kan också se på den här bilden varifrån bilden på huset har tagits.

Rester av uthuset

Foto: ©N-E Nordqvist 2017

Det rödfärgade uthuset hade skilda avträden och vedbodar. Nu ett minne blott där det fanns strax nedanför berghällen och den lilla backen ner mot Solhem. I dag finns bara en liten aning av några fundament som ligger några meter från vägen.

Allt försvann, från en bild från vintern 1956 kan vi se att hus och uthus finns kvar och sedan försvann för gott vid en rivning lite senare. Kan inte påminna mig att huset fanns kvar när skrivaren hade sitt första arbete efter skoldagens slut som springpojke vid konsumbutiken vid Lekomberg 1957-1959.

I församlingsboken från Ludvika Kyrkoarkiv står det skrivet på sidan 784 att Solhem Äg Fru Hilda Martiusson Katarinabangatan 13 alt 19 Stockholm äger huset.