Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Sörviks sångkör

Den livaktiga sångkören i Sörvik

Sörviks sångkör på utflykt till Floda
Foto: ©Anders Granath

Sörviks sångkör på utflykt tillsammans med Floda kören, i bakgrunden sjön Närsjön. Platsen är utsiktspunkten vid byn Närsen.

Bild från utsiktspunkten vid byn Närsen

Foto ©N-E Nordqvist 2013

Efter cirka 80 år senare, kommer jag till platsen där Anders Granath har tagit den översta bilden. Det kändes lite underligt att min läromästare inom fotografering en gång i tiden har stått på nästan samma plats där jag nu tar min höstbild, även om jag inte har fått samma "vidd" på bilden som Anders Granath. Men jag hade i alla fall ingen gruppbild att fotografera här i Nås finnmark!

Sörviks- och Flodakören

Foto: ©Anders Granath

Sörviks- och Flodakören uppställda vid grindhålet till nuvarande Sofiebergsvägen 3. I bakgrunden Sörviks skola. Förkortningar som hör till personer: Flodakören = Fk, Sörvikskören = Sk Sittande i främre raden fr. v.: Anna Lööw Fk, Karin Johansson Fk, Gertrud Thunstedt-Björkman dirigent för Fk, Margit Berg Fk. Karin Thorin Fk, Gretas Kerstin Eriksson Fk.

Andra raden fr. v. Gunnar Engwall Sk, Agnes Engwall Sk, Kerstin Ekorre Sk, Olle Strand Fk, Karin Engström Sk.

Tredje raden fr. v.: Erik Thoring Fk, Elsa Engströn Sk, Elsa Lööw Fk, Bertil Roos Fk, Hjalmar Nordqvist Fk, okänd från Fk, Ivar Eriksson Fk, Gunhild Nyberg Sk, Johan Engström Sk.

Bakre raden fr. v.: August Nyberg Sk, Märta Rosen Sk, Rune Brus Sk, Helmy Redhe Fk, okänd från Fk, Anna Nilsson Sk, Sven Nyström Sk och Greta Jansson Sk.

Sörviks sångkör vid Järna kyrka

Foto: ©Anders Granath 1926

Sörviks sångkör hade en stor kunskap om sång, de var ofta engagerade vid andra sammanhang som här vid Järna kyrka den 13/5 1926. Nu för tiden är det inte så svårt att nå Järna (Dala-Järna) med bil, men låt oss få tankarna till år 1926. Det var troligtvis så att kören fick stiga på tåget vid Sörviks station och åka upp mot Västerdalarna. Med ett kolsvart ånglok i täten. De personer som har hembygdsdräkt hör nog hemma bland Nås och Järnas sångkörer.
Hur kunde kören ha ett samarbete med de andra körerna, min personliga tanke är ju att ledarna för Sörvikskören hade en anknytning till Nås- och Järnatrakten.

Den lilla sångkören övar i Sörvik

Foto: ©Anders Granath omkring 1930

Den lilla sångkören i Sörvik övar inför något framträdande i bygden.
Karin Engström spelar på tramporgeln som fanns i hemmet, i närheten av Sörviks skola. De fyra stående flickorna från vänster: okänd (kan vara Märta Danielsson), okänd, troligt Valborg Brus, okänd. Alla på bilden hör hemma någonstans i Sörvik - Lekomberg och Burens.

Medlemmar i Sörvik-, Floda-, Nås- och Leksandskören utanför Floda Kyrka

Foto: Anders Granath

Efter att hittat en bild på "kyrkokartan.se" kunde man utesluta många kyrkor här i Dalarna. Efter att synat en bild på den hemsidan syntes de små kupolerna på grinportalen. Några dagar efteråt blev det en färd till Dala-Floda och se efter om det stämde. Javisst var det Floda kyrka.
Om man ser vilka hembygdsdräkter kvinnorna bär på så är det inte omöjligt att de representerar de olika körerna från Sörvik-, Floda-, Nås- och Leksandskören. Vid vilket tillfälle? Av trädens grönskade blad så de inte så väl utslagna och eventuellt kan det vara någon pingsthelg som de har träffas vid kyrkan.

Foto © N-E Nordqvist 2013

Omkring 80-år senare kan vi finna platsen där Anders Granat samlade sångkörerna utanför kyrkan och fotograferade alla deltagarna. Vad som finns kvar från den tiden är två gamla glasplåtar som är scannade för att visa hur det var förr i tiden. Hur tog de sig dit till Dala-Floda? Vi antar att de reste med tåg från Sörvik till Björbo och där byta till tåget mot Borlänge och Dala-Floda.

Foto © N-E Nordqvist 2013

Interiör från Floda kyrka där Sörvikskören ofta var inbjudna, en aktad kör på den tiden. Något som har framkommit är att körernas sångarglädje upplevdes positivt i Floda kyrka, då den kyrkans utformning och byggnation inte ger någon efterklang.
Tänk er vad mäktigt det måste ha hörts, när alla körerna satte igång att sjunga.