Ritning på "småskolan" vid Sörviks skola

Ritningen utförd av K E Dané Smedjebacken år 1904. K E Dané var mest verksam i Smedjebacken där han verkade som byggmästare, troligtvis med egen byggfirma. Vad som har gått att få fram är att han var mest aktiv fram till mitten av 1910-talet. Ett antal skolor och andra byggnader har han varit med att bygga upp, bland annat en skola i Morgårdshammar och troligtvis den avbildade skolan i Sörvik.

Skolhuset av i dag

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-10-28

Över hundra år senare tas ovanstående bild på skolhuset. Det är inte stora förändringar som har skett i husets profil. Visst har övervåningens lägenhet fått en utbyggnad. Dels för att få ett trevligare kök på den tiden då en av lärarna bodde i huset. Övervåningens vindsfönster och när vi 40-talister gick i skolan, så var gymnastiksalens fönster placerade på samma ställe när husets byggdes under 1910-talet. Av praktiska skäl kunde man inte fotografera huset som det blev ritat. Här blev det en kompromiss.
Att värma upp de båda skolhusen var nog lite problematisk på den tiden. Det vi nu anser vara självklart i dag var inte så tillgängligt på den tiden.
Vi ska gå tillbaka till boken från ”Brunnsviks bank och tjänster” och se vad som finns noterat och skrivet i kassaboken.
Den 15 januari 1916 var det dags för snöplogning som kostade 2 kr,
24 februari kokskörning till skolan (1 vagn) för 10 kr.
Mars 8:e, åter snöplogning för 2,10 kr.
Juli 8:e, gruskörning vid Sörviks skola, 10 timmar för 7 kr
Juli 6:e, stenkol från Ludvika 3,50 kr
Aug 12:e, ett lass virke från Ludvika till Sörvik, 4 kr och den 31 aug kokskörning från Sörviks station som tog 14 timmar och betalades för 9,80 kr. Ludvika skolkassa (Sörviks folkskola tog även ut en planka med måtten 3x9x18 (tum) = 3,375 kubikfot a 1,50 totalt 5,06 kr
I november var det dags för hämtning av stenkol från Ludvika som kostade 4 kr, i samma månad, ett arbete under en lördag för att köra ved till skolan vilket kostade 7,50 kr. Under december månad var det åter dags för minst två resor för att hämta av stenkol i Ludvika. Totalt kostade det 8 kr.
Samt snöplogning på juldagen och nyårsaftonen samma år vid skolan vilket belastade skolkassan för de två dagarna av den för nutida nätta summan 4 kr. Alla sysslor betalades sedan kontant av Skolkassan i februari 1917.

Sörviks skola, den näst äldsta byggnaden

Foto: © N-E Nordqvist 2005-10-29

Ingenjör Reinhard Göst kom till Lekomberg år 1911 och övertog ansvaret för gruvans uppbyggnad. Kraft och energi behövdes vid gruvans start. Gruvbolagets hästar hade inte orkat dra upp en lokomobil i de starka motluten upp till gruvan, hur man än försökte. Nu var goda råd dyra. Ingenjören, som han ofta kallades för, kom på en idé. Arbetet stoppades en stund, hästarna fick vila. Ingenjör Göst avlägsnade sig från platsen med raska steg i riktning mot skolan i Sörvik, knackade på och stegade in i skolsalarna, berättade om sina problem med påföljd att skolans elevkår anförda av Ingenjör Göst tågade tillbaka mot den tunga lokomobilen.
Barnen var ivriga att få hjälpa till, många små krafter blir en jätte, lokomobilen kom upp till gruvområdet.

Skolklass från åren omkring läsåret 1907-08

Foto: okänd fotograf omk 1907-08 Reprofoto N-E Nordqvist

Vem som har skrivit ner alla namnen på eleverna vid Sörviks skola är okänt. Det bifogade papperet med alla namnen är underskrivet med datum den 5 augusti 1970. Församlingsboken över Ludvika socken för år 1910 visar att en stor del av barnen är födda år 1899 och 1900.
Barnen från vänster: Pojkens namn är okänd, men han bodde i Skälltorpet Lekomberg, Arthur Andersson, Ivar Andersson, Paul Jansson, Oskar Andersson, Gideon Bäcklund, Karl Larsson, Gustav Nilsson.
I trappan från vänster: Gunnar Andersson, Linnea Dahl, Lisa Grönkvist, Frida Lindgren (lärarinna), Anna Danielsson, Maria Karlsson, Karin Danielsson, Elin Olsson, Emma Danielsson, Elin Danielsson, Anna Andersson, Hanna Andersson, Klara Lundberg, Matilda Danielsson, Anna Pettersson, Juni Danielsson, Signe Häger, Rut Ekorre, och Elna Pettersson.
I trappan på den högra sidan: Einar Lundberg, Viktor Danielsson, Gustav Andersson, Karl Persson, Karl Andersson, Gottfrid Boström, Algot Gustavsson och Vilhelm Pettersson.
En del av barnen finns med när de går i NTO-lokalen Brunnsvik.


Sörviks skola med ombyggd trappa

Foto: ©Anders Granath omk år 1924

Anders Granat kom att bo alldeles i närheten av Sörviks skola. Det var därför naturligt att han kom under ett antal år att dokumentera många skolklasser. Från hans samlingar finns detta motiv på Sörviks skola. Ett antal år efter det här skolhuset blev färdigt, byggdes den andra skolbyggnaden upp. När barnen hade gått ut första och andra klass flyttades de över till den stora skolan. Sista året det var skolgång i småskolan var läsåret 1983-1984 med examensdag den 8 juni 1984. Följande år övergick fastigheten i privat ägo. Ludvika kommun köpte sedan tillbaka fastigheten för att använda den till annan verksamhet.

Skolan av idag används som "fritids"

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-10-28

Bildkälla: Lantmäteriet, Häradsekonomiska kartan från år 1866-67

Ordet "Skolhus" finns inskrivet på kartan från Lantmäteriet. Härads­ekonomiska kartan från år 1866-67 visar med all tydlighet att ett av skolhusen fanns redan på den tiden. Då fanns inga närbelägna gårdar, närmaste gård var en backstuga vid Lekomberg, kallad Själltorpet, en enda liten stuga. Men byn Lekomberg fanns inte på den tiden! Barnen kom närmast från Sörvik och Brunnsvik och andra närbelägna byar. Nu finns det en obekräftad tidpunkt att skolbyggnaden ska vara byggd år 1863. För min del har jag inte sett det än.
Observera att vägen har den gamla sträckningen, där strecket under o:et i skolhus markerar att det en gång i tiden har funnits en milsten på platsen.

Foto ©N-E Nordqvist 2006

På den södra sidan av gaveln, strax under fönstret finns en rektangulär ruta i putsen på den här byggnaden. Där vill jag minnas sedan barnaåren att det har stått ett årtal, skrivet med svart färg. Av någon okänd anledning så har någon vänlig själ putsat över inskriptionen så att den är oläslig nu för tiden.

Skolbarn utanför lärosalen mot nuvarande riksvägen

Foto: okänd fotograf
I den gamla byggnaden fanns i början av 1900-talet även plats för undervisning under Sörviks skolas regi, då Lekombergs gruva och bygden hade en stor expansion av inflyttat folk i byarna. Gruvan gav ju arbete till fäder och söner medan Sörviks skola var inte utbyggd för att klara en sådan tillströmning av barn i skolåldern. Här har eleverna ställt upp sig i grindhålet medan fotografen har fått ställa sig på vägbanan. Det var nog inte så många fordon som färdades på den tiden, så det fanns nog gott om tid för att ställa in kameran.
Det är bara fyra barn identifierade. Barnen är födda 1900-1902
Främsta ledet från vänster: okänd, okänd, Juni Danielsson, okänd, okänd, okänd, okänd, Anna Pettersson, okänd.
Mellersta raden från vänster: C Briide (lärare), okänd, okänd, Maja Viola Danielsson, okänd, okänd, Elin Gustavsson, okänd. Alla pojkar i bakgrunden är okända.

Skolbarn på baksidan av den tillfälliga skollokalen vid IOGT-lokalen Brunnsvik

Foto: okänd fotograf

En skolklass uppställd för fotografering på baksidan av gamla IOGT- NTO-lokalen i Brunnsvik. De enda personen som är känd är den flicka som har vit blus med mörk kjol. Barnen födda omkring 1900-1902

Klassfoto från Sörviks skola omkring år 1919-21

Foto: okänd fotograf

Enligt födelseboken för Ludvika församling finns det i den här gruppen av barn två olika årgångar, dels de som är födda år 1911 och de andra år 1912.

Lärarinnan/fröken heter Ester Elisabet (Lisa) Hedén. Lisa kom som småskolelärare till Sörviks skola 17/11 1917 från Alingsås och flyttade sedan till Torsång (utanför Borlänge den 29/12 1925). Historien slutar inte här utan efter vissa efterforskningar så kan vi läsa att Lisa flyttar in i ett hus med tre våningar i Sörvik. Ägare var Karl Albert Nyberg som kom från Ramsberg 1916 tillsammans med sin hustru Frida Olivia Lindgren, född i Ånimskogs församling i Dalsland. Karl Albert var handlare medan hustrun var småskollärare. År 1918 flyttar även Fridas fyra år yngre syster Anna Charlotta Lindgren in i huset, vad har Anna för yrke? Småskollärare förstås. Under en tid så bor det tre småskollärare i ungefär samma ålder och hus, cirka en kilometer från skolan. Senare flyttade Ester Elisabet till någon bostad vid Sörviks skola som då hade ett antal lägenheter, detta kan man utläsa via församlingsböckerna för Ludvika socken. Även i ett närbeläget hus på Sofieberg fanns hos Ragnhild Ahlströn en lägenhet på det tvåvåningshus hon ägde och hyrde ut.
Länk till huset

Källa: Församlingsboken Ludvika landsförsamling under Sörvik och Sörviks skola.

Till slut bara en liten kort notis, Anna Lindgren hade man som lärarinna i första klass i Sörviks skola i början av 1950-talet. När den årskursen, bestående av två klasser var klar efter läsåret så gick Anna Lindgren i pension.

Bakre raden med pojkar från vänster: 1 okänd, 2 okänd, 3 John Eriksson, 4 okänd, 5 okänd, 6 Harald Persson.
Främre pojkraden från vänster: 1 okänd, 2 okänd, 3 okänd, 4 okänd, 5 John Andersson ?
En av pojkarna hette Idor Vikman f 19120116 och bodde i banvakt­stugan i Dröverka, familjen flyttade till Floda den 18/12 1918, familjen återvände till banvaktstugan i Dröverka 1921. Ruben Karlsson, f 19111116, (sjuklig), han dog tidigt. Harald Persson från Digervåla f 19121222. Gustaf Barkman f 19110702 och bodde i Dröverka.

Flickor raden från vänster:
1 Elsa Forsberg (dog ung) 2 Margit ? ( dotter till kusken Ericsson), Märta Frögren f 19120211, Agnes f 19110121 Storgården Brunnsvik? (möjligen Eriksson), 5 okänd, 6 Lisa Viberg ( dotter till kapten på båten som gick i passagerartrafik på Väsman), 7 Ragnhild Ahlström, f 19120530, 8 Beda Johansson, Ingrid Karlsson från Lekomberg, f 19120912.

Sittande längst fram:
Astrid Sandberg, f 19111107, boende banvaktstugan Lekomberg och Hjalmi Kristina Anderstedt, f 19120524 från Lekomberg, (smeknamn Jarmi?)

Sörviks skola klassfoto 1927

Foto: Anders Granath 1927

Sörviks skola klass 2, uppställda i en ring framför "småskolan" år 1927. I bakgrunden syns "storskolan" och till vänster uthusen på skolområdet. I bakgrunden kan man även skymta pannmuren och vattenpumpen.
För att skilja eleverna emellan så har jag gått motsols med namnen,
Verner Göst i ljust hår, Ragnar Danielsson, Gunnar Frögren, Gösta Breitholtz, Karin Nyström, Elna Barkman, Anna-Lisa Karlsson/Bergelin, Maja Nyberg, Gunhild Hellman, Alva Persson, Emy Frögren, Kerstin Hugo, Kerstin Joell, Henry Parling.
Lärare Anna Lindgren. Alla elever födda 1919.

Britta Holmbergs klass 6 år 1935

Foto: ©Anders Granath 1935

Anders Granath behövde inte gå så långt med sin kamera denna gång när han skulle dokumentera Britta Holmbergs klass 6 år 1935 vid Sörviks skola. Egentligen var det bara att gå över vägen och en liten bit in på skolans område. Att det denna gång var enligt mitt tycke en svår fotografering med de skarpa kontrasterna som är i bilden vittnar att det ligger stor kunskap i hanteringen av glasplåten, (negativet).
Från vänster bakre raden: Lärarinnan Britta Holmberg, Birgit Lundberg, Elsa Wigert, Margit Eriksson, Ann-Mari Persson, Gunvor Nylund, Anna Lisa Andersson.
Mellersta raden på knä från vänster: Sigvard Persson, Lilly Kvist, Maj-Britt Jansson, Ann-Mari Jakobsson, Majken Andersson, Britta Danielsson, Ingrid Forsberg, Margit Bengtsson.
Längst fram sittande från vänster: Gunnar Karlsson, Gunnar Nordkvist, Kurt Karlsson, Anders Nyberg, Gösta Åman, Alvar Blommé, Henry Runqvist, Olle Gruvman, Pelle Eriksson, Erik Danielsson, Hans Göst, Martin Lodin, Allan Bergelin.

Bilden från Sörviks skola, i den så kallade ”småskolan”

Foto: ©Anders Granath

I den så kallade "småskolan" vid Sörviks skola har det gått många barn de första två åren i denna skolsal ända fram till läsåret 1983-84. På den tiden då fotografiet togs var första klass i den lärosal som var på den sida mot Väsman. Året därpå fick eleverna gå i den lärosal som var upp mot skogen. När den lokalen blev ombyggd till gymnastiksal är för närvarande okänt, men under början av 1950-talet var det gymnastiksal
Ända fram till i början av 1950-talet var det samma utförande i denna skolsal. Då var det dubbelklass 1-2 som var i den lokalen.
Till vänster i början av 1950-talet, vid fönstret stod en tramporgel, som användes under lektioner.

Lärarinnan som allmänt kallades för "stora Hildur Carlsson" till motsats till "lilla Hildur Carlsson" var verksamma under en tid vid Sörviks skola.
Lärarinna "stora" Hildur Carlsson, klass 1 år 1933
Från vänster: Greta Lundin, Anna Lisa Ekorre, Folke Andersson och Gunnar Persson.
Nästa rad: Marianne Schollin, Eskil Gustavsson, Lars Jakobsson, Nils Sjögren, Britta Larsson.
Främre rad från vänster: Lars Erjö, Helge Danielsson, Erik Gustavsson, Sven Erik Gustavsson, Bengt Nyberg.

Tre skolpojkar på väg hem

Foto: ©Folke Forsslund omkring 1936-37

Denna sommarbild på tre skolpojkar från Norrvik, på hemväg från skolan i Sörvik när de gick i tredje klassen. De är nu på väg hem till Norrvik när Folke Forsslund har tagit denna bild på vägen nedanför Storgårdens ladugårdsbacke. Notera att de går barfota och har sina skolkläder på sig och en ryggsäck med mat, eventuellt dryck och läroböcker i sin ryggsäck. Långt bort från dagens hämtning av elever med skolskjutsar och matbespisning. Har en känsla att det fanns ingen väg mellan Storgården och Norrvik som det gör nu. Utan de använde nog en gammal körväg eller gångstig som var mellan Storgården och Norrvik. Från vänster: Nisse Sjögren, Folke Andersson, Henry Danielsson, enligt Folke Andersson skulle han vara 10 år när bilden togs.

Bakom ladugården på Storgården

Foto Folke Forsslund

Att det inte finns någon grusväg mellan Storgården och Norrvik kan man se på den bilden som Folke Forsslund har tagit bakom ladugården på Storgården. Än i dag kan man skönja de olika åkerlapparna på var sin sida mellan om nuvarande väg ut mot sommarstugorna på Storgårds­näset och Stockholms sociala missions koloni längre bort mot Norrvik.

Man vet aldrig om det har funnits någon gammal körväg mellan de båda byarna längre tillbaks i tiden. Varför gick barnen den här vägen hem?
För mig måste det ha funnits någon liten körväg/gångstig mellan de två byarna. Nu får jag väl skriva som en gammal dam som var född 1893, då hon yttrade sig på följande vis när hon var 87 år gammal: "Det är synd att vi inte har någon äldre att fråga".

Sista gången det var ett läsår i den så kallade "småskolan"

Foto: ©N-E Nordqvist 1984

Sista dagen med examen före sommarlovet i den så kallade "småskolan" vid Sörviks skola efter läsåret 1983-1984. Eleverna fick sedan fortsätta sin skolgång i "som vi äldre elever kallar det för storskolan". Samtidigt så är det sista gången som man använder denna skolsal där man har haft lektioner under ett helt läsår. Lärarinnan är Kerstin Foberg, som står med blommor i håret och med ryggen mot kameran. Lite sorgligt är det att en epok går i graven, då den här klassen, som var uppdelad som både klass ett och två får avsluta sin skolgång i den här byggnaden som lärosal efter minst 76 år i Sörviks skolas historia.

Sista 1-klassens elever uppställda på skoltrappan år 1983

Foto: ©N-E Nordqvist 1983

Läsåret 1983/84 var det sista gången som den så kallade småskolan användes som skola.

Följande elever hade sitt klassrum förlagd i den så kallade småskolan inom Sörviks skola: Från vänster står: Johanna Alvinsson, Anna Foberg, Jimmy Svensson, Jonas Sand, Malin Gustavsson, Emeli Sundkvist, Maria Gylling, Staffan Larsson, Ulrika Dahlgren, Johan Nilsson, Lars Dahlberg, Erika Christiansson, Håkan Heldt, Johan Nordqvist, Mats Gylling, Andreas Danielsson och den omtyckta lärarinnan, Kerstin Foberg.

Bilden tagen på hösten år 1983

 Skolgården vid Sörviks skola, hösten 1983

Foto: ©N-E Nordqvist 1983

 Klassfoto vid Sörviks skola av 1931 års avgångsklass.

Foto: ©Anders Granath 1931.

Klassfoto vid Sörviks skola av 1931 års avgångsklass. Lärare Herbert Morell. Här är avgångsklassen uppställda utanför nuvarande dagis vid Sörviks skola.
Bakre raden från vänster: (1) Lindkvist, fr Laggarudden, (2) Johansson Göte, Lekomberg, (3) Trogen Bertil, Landsvägsbacken Brunnsvik, (4) Jacobsson Olle (Krölbo), Sörvik, (5) Malmström Maja, (Krölbo) Sörvik, (5A) Elsa Vasenius, Ickorrbotten, (6) Yngström Nelly, Laggarudden.

Andra raden bakom Morell fr v: (7) Karlsson Karin, Sörvik, (8) Karlsson Åke, Sörvik, (9) Andersson Ally, Lekomberg, (10) Åhman Greta, Sörvik, (11) Lodin Britta, (Långsyna) Iviken, (12) Danielsson Margit, (Fäbacken) Norrvik, (13) Johansson Åsa, (Mellangården) Storgården, (14) Johansson Kerstin, Laggarudden (Kaffehandlare senare), (15) Nordkvist Gertrud, Burens banvaktstuga, (16) Johansson Anna, Ickorbotten (även kallad Hermansson).

Främre ledet: I vit tröja längst till vänster (18) Berg Folke, Laggarudden, (19) med vit skjorta och slips samt armen om Berg Folke, Allan Fernström, Laggarudden (Norge), (20) Granstedt Henry, (Krölbo) Sörvik.

Främre raden från vänster: Killen bakom pojken och lilla flickan (21) Berg Enoch (Salem) Sörvik, (22) Morell Åke med sin lillasyster Barbro f29, (23) Runnkvist Olle Ickorbotten, (24) Brus Rune, Munkbacken Sörvik, (25) Andersson Stig, Iviken (Pappan hette Max Andersson), (26) Lund­kvist Nils Henrik, Brunnsvik, (27) Andersson Nils, Burens, (28) Viker Östen, Sollen Väsman, (29) Forsberg Gunnar, Norrvik och (30) Brunsell Rolf, Sörvik.

De träffades i Sörvik efter 37 år!

Foto: Okänd fotograf 1965

En stor del av avgångsklassen i Sörviks skola år 1928 samlades en lördag år 1965 till en "klassträff". Återseendets glädje var stor bland de 25 som infann sig, inte minst som man inte träffats på närmare 37 år.

Av klassens 36 avgångselever bor 20 fortfarande kvar i Ludvikatrakten. Resten finns spridda ute varstans. Intresset har dock varit stort och klass­träffen har varit på tal i många år. Kamrater kom från Stockholm och Göteborg, ja till och med från Växjö. Man samlades vid Sörviks station, och fortsatte till sin gamla skola. Färden gick sedan till kyrkogården, där lärarinnan, fru Millie Nyberg ligger. Blommor sattes på graven.

På Gustafsberg, inne i Ludvika var supé med samkväm ordnade. Kvällen gick fort. Alla bidrog till trevnaden med sång och musik, och en ansenlig samling fotografier fanns att beskåda. Orterna efter namnen visade då var de var boende och första efternamnet var efternamnet när de gick i skolan i Sörvik.

På bilden ovan ses från vänster i främre raden Karin Karlsson-Simonsson, Håksberg, Greta Winroth-Nilsson, Ludvika, Ellen Finnström- Lööv, Sundbyberg, Göta Jansson-Liljedahl, Ludvika, Dagny Andersson-Gustavsson, Göteborg, Lisa Åman-Ahlbäck, Ludvika, Olov Borg, Hörken,
Mittenraden från vänster: Gunnar Engvall, Ludvika, Walborg Brus-Sundström, Håksberg, Lisa Danielsson-Waxin, Lidingö, Kerstin Nyman-Nordkvist, Sörvik, Viola Åkerström-Grinnerud, Sörvik, Wilhelm Persson, Ludvika, Gunhild Lodin-Fogel, Håksberg.
Bakre raden från vänster: Nils Alden, Ludvika, Nils Lundberg, Ludvika, Paul Andersson, Sörvik, Axel Eriksson, Ludvika, Elov Forsberg, Brunnsvik, Birger Svedberg, Ludvika, Henry Karlsson, Solna, Algot Haglund, Växjö, Gustav Gustavsson, Västerås, Evald Nordqvist, Ludvika, och Folke Eriksson, Ludvika.
Källa: En tidningsartikel i någon av dåvarande dagstidningarna i Ludvika

Klass 2 vid Sörviks skola 1923

Foto: Anders Granath 1923

”Lärarinnan heter Ester Elisabet (Lisa) Hedén.” (född 1895 i Göteborg)
Bilden tagen utanför nuvarande dagis/förskola där barnen nu leker.
Barnen på bilden på den övre och den nedre är från samma barngrupp
De flesta barnen är födda år1915. En del barn kan jag inte identifiera då en del familjer flyttade från bygden och sökte arbete på annat håll. Vid den här tiden när bilden togs stod gruvan i Lekomberg stilla på grund av strejk.

Avgångsklass vid Sörviks skola 1928

Foto: Anders Granath 1928

Den här sidan är fulltecknad ett eller flera klassfoton finns på den här länken längst ner på den sidan.