Tankar om våra fåglar


Sommaren 2017 lider mot sitt slut och skrivaren har sina tankar och reflektioner över den här tiden. Minnen finns ju kvar sedan barndomen, men hur den senaste tiden sett ut glöms ofta bort. Det är därför som den här lilla notisen om sommaren antecknas, den lilla rödhaken kom nästan punktligt under första hälften av april månad, en liten favorit att fotografera. Även kallad för ”tjäderklockan” av de gamla som säger att den väcker tjädern på spelplatsen.

Ett rejält snöoväder kom natten till den 15:e april, då var marken täckt med ca 15 cm snö. Den snön låg kvar en 3-4 dagar innan den försvann. Men det är inte ovanligt att farbror vinter gör sin sista entré innan "gumman tö" kommer in och städar upp inför våren. Kanske redan då  kom en föraning för fåglarna vad som väntas? Men redan innan snöfallet fotograferades , visserligen de första fridlysta mosipporna.

Normalt så brukar rödhaken vara kvar här i trakten ända fram tills början av oktober månad, och då menar jag i min närhet, här i bergslagen. Så icke under det sista delen av augusti månad då den försvann! Visserligen hann det paret få fram sin kull med tre ungar detta år, som har levt sin uppväxt på gräsytor med inslag av skyddande buskar.

Min egen teori är den underliga sommaren och kanske främst den lite kallare våren och den tydliggörs även på de insekter som lever i vatten. I bergslagen finns ju otaliga sjöar och även där saknas insektslivet på vattenytan. Det ”kläcks inga insekter”, de i sin tur ger ju mat åt både de som är under ytan och ovanför. Även sädesärlan, svartvita flugsnapparen, koltrasten och andra stannfåglar har varit nästan osynliga efter den tid då den nya generationen har tillkommit och blivit flygfärdiga. Även om jag nu har sett sädesärlor de sista dagarna, dock inte i min närhet utan i en av våra grannbyar, där det satt ett antal på ett hustak, men där fanns det djurliv i form av hästar där deras avföring lockar insekter som i sin tur ger mat. För min egen del måste jag säga att de irriterande myggorna har i stort sett lyst i sin frånvaro, de få har inte gett mig några större bekymmer trots min närvaro ute i skog och vid sjöar. Vad är det som händer i vår natur? Enligt en rapport i TextTv i slutet av augusti månad så var det detta år (2017) den kallast sommaren sedan år 1862, kan det vara den globala uppvärmningen?

Skrivit den 23:a augusti 2017. NEN