Tunneln och tippen, nutidens bild från riksvägen

 

Foto: N-E Nordqvist 2021-06-16
För att få en uppfattning hur det ser ut i nutid och de två bilder som finns nedan. Vilken aktivitet det var en gång i tiden när arbetet med färdigställande av tunneln för utfrakten av malmen från gruvan i Lekomberg till SWB-banan. Hur och när det utfördes är inte i detalj klart men det handlar alltså under den tidigare hälften av 1930-talet.

Översta stenen i stödmuren

Foto: N-E Nordqvist 2021
Översta stenen som blev över när de sänkte vägbanan i samband att bron togs bort och ersattes av en gångtunnel. Stödmuren finns kvar än i dag men den översta stenen som togs bort finns nu bevarad. Den är cirka 1,5 meter lång och rektangulär cirka 50x50 cm. Tänk er att de utförde arbetet i skrivande stund (2021) för 80 år sedan.

Arbetslaget för att bygga upp bron över gamla länsvägen

Foto: Okänd fotograf

Denna lite unika bild visar hur arbetarna håller på att bygga stödmuren vid den före detta bron över spåret och in i tunneln, fram till utlastningen av malmen från anrikningsverket i Lekomberg utfördes.
Bron och tunneln var färdig 1938. Så vi kan anta att denna bild är tagen något eller några år tidigare från den befintliga träbron som fanns kvar sedan tidigare.
Vi kan också se att det är dubbla spår in mot tunneln. Det högra spåret går ut på tippen, där de tippade bergmassorna från tunnelarbetet.
På banvallen står Fredrik Sandberg, som var banvakt och bodde i den närbelägna banvaktstugan i Lekomberg.
Till höger syns en stoppbock för det tidigare spåret ut till bockbanan som leder mot kraftcentralen. Det verkar som om den har upphört vid den här tiden då kraftcentralen hade varit ur bruk sedan mars 1920.
Se också att det står fyra Norbergsvagnar med jordmassor på spåret. Bakom vagnarna finns stenblocken som skulle bilda stödmuren. Delar av stödmuren finns kvar än i dag, (2021).

Utlastning på tippen


Efter sprängningen i tunneln så måste ju berget fraktas ut på något sätt. Även om jag har haft mina aningar genom samtal med äldre gruvarbetare så har jag inte fått klart för mig hur det har skett. Här finns nu en möjlighet att kunna se hur arbetet har gått till en gång i tiden. Vad den första vagnen heter är okänt men de två bakre vagnarna är de så kallade Norbergsvagnar. Troligtvis måste man kunna vrida på butten på den första vagnen där berget ligger i för att kunna tippa åt sidan. Eftersom de andra vagnarna har sidotippning.
Vi vet inte hur det kommer att bli med den här tippen av berg, själv skulle man vilja se den bevarad för framtiden då det är en dokumentation från en svunnen tid.

Längst ner på bilden till höger står ett namn som jag tolkar till: "Foto: Axel Lindberg".

Så ser tippen ut i dag (2021-06) från vägen ner till kraftcentralen

Foto: N-E Nordqvist 2021

Vi ser tippen (åsen) i bakgrunden. I förgrunden ska det finnas avvattningsbassänger sa Ernfrid Andersson som började vid gruvan 1910-11. Finns även utritad på en gammal handritad tavla, men själv har jag inte fått ihop detta i verkligheten.

Text N-E Nordqvist 2021