Uppdateringar av hemsidan.
Nya sidor eller uppdatering av sidor!
Det är länkar till sidor som publiceras här med röd text.

2023-09-13   Milstenar i bygden
2023-09-09   Almen o Norrviksviken
2023-09-06   Koordinater linbanan Lekomberg-Källbotten
2023-09-02   
Digervåla en liten by 
2023-08-06   Lekombergs utsiktspunkt
2023-07-29   Rälsbiten vid smörjkällaren
2023-07-28   Karta över gruvområdet omkring 1910 
2023-07-26   Gruvbolagets smörjkällare
2023-07-09   Startsidan
2023-06-24   
Midsommarfirandet 2023
2023-06-13   Linbanan Lekomberg-Sörvik
2023-06-04   Lekombergsdagen
2023-05-20   Djupatorpen
2023-05-20   Några små tankar om byggnader på Lekomberg


Tidigare uppdateringar:

Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se, nya sidor och mindre uppdateringar:
2022-01-17, 2022-02-11, 2022-02-23, 2022-03-17, 2022-03-17, 2022-03-30, 2022-04-07, 2022-04-09, 2022-04-16,
2022-04-20, 2022-04-22, 2022-04-25, 2022-05-11, 2022-05-25, 2022-05-26, 2022-05-27, 2022-06-02, 2022-06-10,
2022-06-19, 2022-06-24, 2022-09-04, 2022-09-05, 2022-09-08, 2022-09-10, 2022-09-16, 2022-10-18, 2022-10-24, 
2022-11-24, 2022-12-07, 2023-02-08, 2023-04-18, 2023-04-24, 2023-02-06, 2023-02-18, 2023-03-13, 2023-03-14,
2023-04.18, 2023-04-24, 2023-05-11, 2023-0