Vädjan till vandraren varför riva björkens vita hud? 

Foto: ©N-E Nordqvist 2010

Vädjan till vandraren!

Varsamt far i bygd och mark!

Skada icke kådig bark,

riv ej björkens vita hud,

stör med skrän ej skogens ljud!

Bort med skräp och matsäcksrester!

Städa efter Er, I gäster i naturens helgedom!

Skövla icke blad och blom!

Tänd ej eld – men om du tänder,

släck var glöd i kol och bränder!

Låt ock bli att simpelt rita

plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är

akta allt som minnen bär!

Text : Karl-Erik Forsslund

Författare, Storgården Brunnsvik

Bilden ovan dokumenterad vid
Fallbergstjärn den 2010-07-06