Väsman sköljer kommentarer

2023 års kommentarer 

Foto: N-E Nordqvist 2023-04-22

Detta år kom värmen helt plötsligt och gjorde isen porös, mest märktes det när man borrade  med isborren och det kom upp en massa små isbitar. För mig är det ett bevis att vara försiktig då Väsmans is har varit ojämn i tjocklek. Längst in i Brunnsviksviken har den varit betydligt tjockare än på andra ställen inom det område som skrivaren besöker.


2022 års kommentarer

Nordanvinden kom åter (28/4-22) och sopade bort resterande is = "Väsman har sköljt".
Dagens info 27/4: Nordanvinden har avtagit så isen ligger kvar enligt bilden ovan. Det hör till ovanligheterna att det har varit nordanvind så länge. Det brukar vara sydvästlig vind för att isen ska försvinna på "Storsjön" och driva in i Brunnsviksviken.

Aktuellt den 26/4-22. Isen har släppt i Brunnsviksviken men en stor del av området mellan ön Sollen och fastlandet är täckt av blåsvart is nästan ända in mot Ludvika. Brunnsviksviken och det vi säger "Storsjön", området mellan det ovan beskrivna området ska vara isfri. Bilden tagen kl 18.09 25/4-22

Vintersäsongen 2021-2022

Nu när detta skrivs har den här vintersäsongen varit en lite underlig. Det mest positiva har ju varit att sjön långa tider har varit snöfri till glädje för alla som ville åka på långfärdsskridskor, både på den öppna fjärden och den tidvis upplogade isbanan från Ludvika. Samtidigt är man lite fundersam hur isen har rört sig med problem med vissa bryggor som kan peka åt olika håll.
Man ser ju vilka krafter det finns, bara här nere vid Lekombergsviken där isen på sina ställen har skapat små åsar och öppet vatten. Samtidigt är det för mig ett tecken att våren är på väg. Då isen har skapat, nästan på hela sträckan en råk mellan ön Bockholmen och in till Lekombergsviken. Det är inte ofta som sjön Väsman haft den möjligheten att erbjuda en sådan här isparkett på många årtionden. För ovanlighetens skull så var "isen" tyst denna dag då dygnsmedeltemperaturen var över noll grader för första gången i år. Nu den 28/3 var isen ca 40 cm men den var "lättborrad" och hade inslag av "spikis". Den börjar även bli landlös.

Den översta bilden dokumenterad 2022-04-22 kl 08.50 från utsiktspunkten vid Lekomberg, nu vill man helst inte vara ute på isen.

Torsdag (7/4) eftermiddag började det att snöa och under dygnet till fredag (8/4) kom det 41 cm snö. Hur kommer det att påverka datumet när Väsman sköljer?

Texten är skriven 25- 28/3-22, 9/4-22, 20/4-22

Vintersäsongen 2020-2021

Den här bilden får symbolisera hur det såg ut den här dagen den 2021-04-03 och 2021-01-14 med isen mellan fastlandet och ön Bockholmen. När bilden i januari togs så var det lite mindre öppet vatten som på bilden. Medan isen hade ett istäcke på ca 12 cm innanför Bockholmen, medan övriga sjön var utan is. Innanför kunde vi sitta på isen med våra pimpelspön och försöka lura någon abborre. Under en tid växte isens tjocklek till över 40 cm ända in mot Storgårdsviken medan övriga sjön hade en tjocklek mellan 15-20 cm.
Återgå till sidan "Väsman sköljer"

Isen Storgårdsviken

Vintersäsongen 2019-20

Inre delen av Brunnsviksviken den 18/3 -2020. kl 13:27 Foto: N-E Nordqvist

Återgå till sidan "Väsman sköljer"

Vid inspektion den 18/3 2020 vid utsiktsplaten vid Lekomberg kl 18.30 var isen borta. Däremot kan det finns is som inte ses från utsiktspunkten. Sjön Väsman på andra sidan ön Sollen räknat från Lekomberg brukar oftast vara öppet vatten fast isen ligger mellan Sollen och fastlandet mot Sörvik. Under den här så kallade issäsongen har det för det mesta varit öppet vatten. Till uppskattat 95 % är den västra sidan av ön Sollen öppen på grund av att vinden får fäste i Stensbonoret och ner mot Ludvika. Min egen notis är att sjön på den här sidan av ön Sollen frös ihop den 22/2-20

Bilden tagen 2020-03-15 kl 14.54 N-E Nordqvist.

Nu kom en annan vind från SV och bröt sönder isen in mot Brunnsviksviken.
Det är inte ofta som vi har haft en sådan kraftig vind från SV. Ett skådespel att se och höra den kraften från vågornas brus när isen maldes sönder. De isblock som jag vände på nere vid "Sligen" vid Lekomberg var 7-8 cm tjocka.